http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

תיירות במשגב

עדכונים ממחלקת התיירות

 

לאחרונה עודכנה על ידי משרד התיירות מפת אזורי עדיפות לאומיים לפיתוח מלונאי.

שטחי המועצה האזורית משגב שממזרח לכביש 784 , בנוסף לישובי משגב הממוקמים מצפון

לכביש 85 נכללים באזורי העדיפות לפיתוח מלונאי. 

מיזמים הנמצאים בשטחים אלה מורשים להגיש בקשה למרכז ההשקעות , באמצעות ועל פי קולות

קוראים של  משרד התיירות.

הסיוע יינתן לאחר עמידה בתקני משרד התיירות בצורת מענק בגובה של עד 20% מגובה ההשקעה או באמצעות הטבות מס מגוונות .

 

 

 

 

1553 צפיות