http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

אנשי הגשם

הררית 2012/2013

בפרק הגשם החדש 10/12 עד 11 לדצמבר ירד 24.0 מ''מ.

ב - 11 לחודש ירדו עוד 1.4 מ''מ וזהו עד לגשם הבא.

 

סה''כ לדצמבר: 108.4 מ''מ.

סה''כ לנובמבר: 150.6 מ''מ.

סה''כ לאוקטובר: 14.3 מ''מ.

 

סה''כ לעונה: 273.3 מ''מ שהם 46.3% מהממוצע הרב שנתי.

ביחס לממוצע הרב שנתי לדקדה הראשונה של דצמבר ירדו  כ - 140 מ''מ מעל וזה בזכות נובמבר שהיה גשום מהממוצע. 

1102 צפיות