http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

אנשי הגשם

הגשם בהררית לעונה 2012/2013

עם סיום פרק הגשם הנוכחי:

כמויות הגשם ליום 8.12 =   1.5 מ''מ.

כמויות הגשם ליום 7.12 =   21.8 מ''מ.

כמויות הגשם ליום 6.12 =   28.7 מ''מ.

כמויות הגשם ליום 5.12 =   6.0 מ''מ.

כמויות הגשם ליום 4.12 =   1.8 מ''מ.

כמויות הגשם ליום 3.12 =   24.6 מ''מ.

 

סה''כ לפרק הגשם =   84.4 מ''מ.

 

 לכל העונה עד כה:      249.3 מ''מ.

 

לקראת סיום הדקדה הראשונה של דצמבר ירדו 118 מ''מ יותר מהממוצע הרב שנתי למועד זה.

וזה בזכות נובמבר שהיה גשום בהרבה מהממוצע הרב שנתי.

1011 צפיות