http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

אנשי הגשם

הגשם בהררית

 בהררית ירדו 73.6 מ''מ במערכת האחרונה.

כל העונה ירדו 577 מ''מ גשם שהם 97.8% מהממוצע הרב שנתי.

חסרים עוד 13 מ''מ כדי להשלים את הממוצע הרב שנתי. 

יש סיכוי שתהיה עוד מערכת באמצע החודש (מרס) ואולי גם בהמשך.

כך שעוד לא נאמרה המילה האחרונה להשנה.

 

קישור לאתר הררית. ישנה טבלה מפורטת של הגשמים כל העונה ובנוסף הסברים על מה שקרה

במערכת האחרונה מההבט המטאורולוגי.

http://www.hararit.co.il/objDoc.asp?PID=68521&OID=68522&DivID=1

1089 צפיות