http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

אנשי הגשם

בעצמון 149 מ"מ לא סופי...

במערכת הנוכחית שעדיין לא הסתיימה לגמרי, ירדו בעצמון 149 מ"מ.

המדידה מעודכנת לבוקר יום ב', 13 לדצמבר 2010.

פירוט יומי של המשקעים בעצמון ניתן לראות באתר הבא:

http://bit.ly/rain2010-11

 

חורף נעים!

1145 צפיות