http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

אנשי הגשם

מרס ה''גשום'' בהררית.

הררית

במרס ירדו עד כה 3.2 מ''מ, מהם 0.4 מ''מ בראשון לחודש (סיום פרק גשם של סוף פברואר) גשמים וב - 17/18.3.10 ירדו 2.8 מ''מ.  

סיכום מצטבר לחודש פברואר  : 103.4 מ'מ.                                  

סיכום מצטבר לחודש ינואר      : 129.8 מ'מ.
סיכום חודש דצמבר                : 152.8 מ'מ.
סיכום חודש נובמבר               :93.6 מ"מ.
סיכום חודש אוקטובר              : 46.5  מ'מ.
סיכום חודש ספטמבר             : 11.3 מ'מ.
                                     =======
סיכום שנתי מצטבר:              :541.5 מ'מ. שהם 91.8% מהכמות השנתית. 

1016 צפיות