http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

אנשי הגשם

כמויות מצטברות במורשת נכון ל28/1/10-

הלן מצורפת טבלת כמיות משקעים שירדו במורשת בשנת תש"ע
חודש כמות
9.09 2.8 מ"מ
10.09 62.7 מ"מ
11.09 97 מ"מ
12.09 164.3 מ"מ
1.1 117.8 מ"מ

סה"כ 444.6 מ"מ 

869 צפיות