http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

אנשי הגשם

הגשם בהררית נכון ל 26.01.2010 .

   ביום 25/01/2010  ירדו    10.9 מ'מ,.

סה'כ לפרק הגשם האחרון:   31.6 מ'מ.
                                       =======
סיכום מצטבר לחודש ינואר  : 129.8 מ'מ.
סיכום חודש דצמבר           : 152.8 מ'מ.
סיכום חודש נובמבר           :93.6 מ"מ.
סיכום חודש אוקטובר         : 46.5  מ'מ.
סיכום חודש ספטמבר         : 11.3 מ'מ.
                                     =======
סיכום שנתי מצטבר:           434.0 מ'מ. שהם 73.6% מהכמות השנתית. 

יש סיכוי טוב לעבור את הממוצע השנה.
 מבחינה מטאורולוגית הדיווח היומיי מתיחס ליום קודם שעת מדידה 08.00.

 

 

 

 

 

1014 צפיות