http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

יומן ספורט

משגב - בין הקהילות הספורטיבית בארץ

סקר ספורט במשגב: 77% עוסקים בספורט, 65% עומדים בהמלצות ארגון הבריאות העולמי

 

 

במסגרת תכנית האב לספורט במשגב, שיצאה לדרך לפני כחצי שנה, בוצע לאחרונה סקר על הרגלים והעדפות בתחום הספורט, במטרה לשלב את העדפות הציבור במערכת השיקולים וההחלטות.

הסקר בדק את הרגלי העוסקים בספורט במשגב - באילו ענפים עוסק הציבור, באיזו תדירות שבועית, היכן ולפי חתכי גיל, מגדר ומגזר, שביעות הרצון מהמגוון, מאיכות הפעילות, מכמות ואיכות המתקנים ועוד, ההעדפות ורצונות התושבים מבחינת הפעילויות, דגש על ענפים, משקל בין הפעילות העממית והתחרותית, גיל, מיקום הפעילות ועוד.

לתוצאות הסקר - הקליקו כאן.

 

 

9073 צפיות