http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

החינוך - הלב הפועם של משגב

שמות חדשים לשני בתי הספר העל יסודיים במשגב

לקראת הקמתו של בית הספר העל יסודי השני על הגבעה, מוזמנים להציע שמות לרך הנולד ולאחיו הוותיק.

1947 צפיות