http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

החינוך - הלב הפועם של משגב

החלטה בנושא מבנה בתי הספר העל-יסודיים

 

                                                                                                                

 

 

 

החלטה בנושא מבנה בתי הספר העל-יסודיים במשגב

 

 

פתח דבר

 

מערכת החינוך במשגב נמצאת במרכז העשייה של המועצה, והיא ההשקעה הגדולה ביותר של משגב, ובצדק. מערכת החינוך זוכה לשבחים רבים, והיא אחד ממוקדי המשיכה למשפחות חדשות המגיעות למשגב. מטרתנו לשים דגש על שאיפה למצוינות אקדמית השזורה באחריות חברתית וערבות הדדית.

 

הצמיחה המבורכת במשגב מביאה עימה אתגרים לא פשוטים בפניהם עומדת המועצה. חיוני להתאים את מערכת החינוך להתפתחות הדמוגרפית והתמורות בגישות החינוכיות.

 

מסמך "גיבוש סדר יום לחינוך מיטבי במשגב" - אותו גיבשה ועדת החינוך בתהליך ציבורי משתף, משמש כבסיס לבחינת מערכות החינוך, ולהחלטות על המשך התפתחותה.

 

לאחר ההמלצה להקמת בית ספר על יסודי נוסף במשגב, נציג במסמך זה את השיקולים שעמדו בפנינו בבואנו לעצב את מבנה בתי הספר העל-יסודיים וההחלטות שהתקבלו.

 

תמונת מצב עדכנית

 

בית הספר העל יסודי משגב מונה כיום כ- 1,900 תלמידים בכיתות ז' - י"ב. לפי תחזית דמוגרפית שהכנו, ראינו כי בשנים הקרובות בית הספר צפוי לשמור על הגודל הזה, אבל בעוד כארבע שנים הוא ימשיך לצמוח ולהגיע לכ- 2,400 תלמידים.

 

בכדי לבחון את המבנה הנכון למערכת החינוך העל-יסודית היהודית במשגב הקמנו מספר צוותי חשיבה, אשר במהלך השנה החולפת בחנו את האפשרויות השונות ליתרונות וחסרונות של כל חלופה, הציגו את החלופות וההמלצות בפורומים ציבוריים, ובעיתונות ובסופו של דבר התכנסה וועדת החינוך של המועצה לדיון בנושא והביאה את המלצתה למליאת המועצה.

 

מליאת המועצה בישיבתה מיום 15/12/2014 החליטה:

 

 • בית הספר על יסודי משגב יפוצל לשני בתי ספר - שניהם במיקום הנוכחי של בית הספר.
 • יוקמו צוותי יישום בשיתוף נציגי וועדת חינוך, צוות בית הספר, תלמידים והורים.

 

בהמשך להחלטת מליאת המועצה נדרשות ההחלטות הבאות:

 

 • האם ביה"ס הנוסף שיוצמח יהיה חטיבה עצמאית או תיכון שש שנתי ?...
 • האם יוחלט מראש על אופי ייחודי לבתי הספר או שהייחוד והשוני יתעצב עם השנים ?...
 • מה יהיה קצב הצמחת בית הספר החדש ומה יהיה מועד תחילת המהלך ?...

 

בהמשך להחלטת המליאה, הקמנו צוות היגוי שידון בנושאים הללו. חברי צוות ההיגוי היו מהנהלת בית הספר, מוועד המורים, וועד ההורים, נציגי וועדת החינוך ונציגי המועצה. מעבר לדיוני הצוות, כל נציגות התבקשה לערוך תהליך בתוכה ולהביא את ההמלצות ועיקרי הדיון. ניתן לקרוא את תמצית הדיונים בפרוטוקול ישיבות צוות ההיגוי, בסיכום שולחנות עגולים שהתקיימו בבית הספר ובפרוטוקול וועדת החינוך.

 

במקביל לתהליך זה התחלנו בשיחות עם המינהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך לגבי הקמת בית ספר לחינוך מיוחד, שיהיה בית ספר שלישי בקמפוס משגב ויאגד את הכיתות לחינוך מיוחד (לקויות למידה) למבנה מקצועי אחד.

 

מדובר על מהלך שיאפשר לשדרג בצורה משמעותית את המשאבים שיושקעו בתלמידים עם לקויות למידה, תוך שימור התפיסה המשלבת המיושמת היום בכיתות לחינוך מיוחד,  דיונים אלו ממשיכים בימים אלו.

 

לאחד ששמענו את כל הנתונים, החששות, היתרונות והחסרונות של החלופות השונות, החלטנו כי:

 

 • יוקם בקמפוס משגב בית ספר על-יסודי שש שנתי נוסף.
 • בתי הספר יהיו ממלכתיים, אופי כל בית ספר יתגבש ויעוצב עם השנים בהכוונת מנהליו, סגל המורים והתלמידים.
 • יעשה מאמץ לקלוט מנהל/ת לבית הספר החדש בהקדם האפשרי מתוך כוונה לפתוח את כיתה ז' בשנה"ל תשע"ו בשני בתי ספר.
 • התכנון האדריכלי להגדלה פיסית של מספר הכיתות והאמצעים לבתי הספר יתחיל מיידית.
 • בהנחה שיוקם גם ביה"ס לחינוך מיוחד, שישדרג משמעותית את המשאבים המושקעים בתלמידים עם לקויות למידה, יוקם מטה מתאם לכל הקמפוס, שתפקידו יהיה לייצר תיאום, שתוף פעולה וסינרגיה בין שלושת בתי הספר.

 

פירוט הנימוקים והרקע להחלטות:

 • הקמת תיכון שש שנתי ולא חטיבת ביניים עצמאית הוחלט מהסיבות הבאות :

-       יצירת שני בתי ספר בעלי פוטנציאל זהה להצלחה.

-       הראייה השש שנתית, מנקודת מבטו של המנהל והצוות, מאפשרת חזון ארוך טווח, בו מסתכלים על התלמידים מכיתה ז' ועד כיתה י"ב, כלומר האחריות היא כוללת, היכולת לפתח תכניות לימודים בעלות אופק גדולה יותר ועוד.

-       בית ספר שש שנתי, יכול לאפשר למורים ללמד בטווח גדול יותר של כיתות ויש לו יכולת תמרון גבוהה יותר של מורים.

-       מחקרים מראים שלמבנה השש שנתי, יתרונות בכל ההיבטים של ההשוואה עם חטיבות הביניים.

-       הרפורמות של משרד החינוך מעודדות היום בתי ספר שש שנתיים ולא חטיבות ביניים.

 

 • הקמת שני בתי ספר ממלכתיים ללא אופי ייחודי שיוגדר מראש אלא יעוצב עם הזמן הוחלט מהסיבות הבאות:

-       קביעה מראש של אופי ייחודי יכולה לייצר מיתוג חיובי או שלילי שיוצר את הסיכון המרכזי שנותח בתהליך להצמחת ביה"ס הנוסף. יתרה מכל, קשה לדעת מראש מה יהיו המשמעויות של ייחוד כזה או אחר לגודל ביה"ס, סגל מורים ועוד. בסופו של דבר עלול להיווצר מצב של ביה"ס קטן וגדול, ממותג חיובית ושלילית מה שעלול להביא למצב גרוע יותר מביה"ס אחד גדול.

-       מאחר ומדובר בשני בתי ספר גדולים (1000-1200 תלמידים), נכון יותר ששני בתי הספר יעצבו את אופיים על פי חזון הצוות החינוכי, בתוך העולם הממלכתי.

-       הדגש והחשיבות שאנחנו רואים בפיתוח חדשנות פדגוגית הוא בדרך הלמידה ופחות בתוכן ובהיבט הזה, אנחנו רוצים לראות דרכי הוראה חדשניים בשני בתי הספר.

 

 

 • התחלת התהליך בשנה"ל הקרובה בכתה ז' על בסיס קליטה מיידית של מנהל\ת מהסיבות הבאות:

-       יש משמעות רבה ליצירת מומנטום של שינוי וצמיחה.

-       יש משמעות רבה לקליטת מנהל\ת שיתחיל לגבש צוות וחזון חינוכי - ללא הצמחה של מחזור ראשון כבר בשנה"ל הקרובה תהיה בעיה לקלוט את המנהל\ת ולאפשר לו להתחיל במהלך.

-       המנהל\ת החדש יתחיל בבניית צוות לשנת הלימודים הקרובה ותתחיל חשיבה לגבי התוכניות החינוכיות, כל זאת כמובן בתאום הפיקוח וארגון המורים.

-       ההצמחה תהיה איטית ותאפשר תכנון, חשיבה ושינויים במידת הצורך, תוך כדי התנסות ולא "על יבש".

-        לתהליך הבנייה חלק משמעותי בהתחדשות המערכת החינוכית בקמפוס במשגב. אנחנו נעשה כל שביכולתנו שתהליך הבנייה יתחיל בהקדם האפשרי .  

 

 

שלב ההחלטה הבאה

 

חלוקת התלמידים בין בתי הספר:

 

 • בשלב הבא נדון באופן חלוקת התלמידים והתלמידות בין בתי הספר, כאשר עומדים לדיון מספר אופנים וביניהם:

 

-       אזורי רישום: חלוקה לפי ישובים. כחצי מהישובים יופנו לבית הספר הראשון וכחצי לביה"ס השני.

-       אזורי רישום: חלוקה לפי בתי ספר יסודיים. תהיה המשכיות מבתי הספר היסודיים לעל-יסודי.

-       רישום פתוח: חלוקה לכיתות ובתי ספר לפי המלצות היועצות ובתי הספר היסודיים, באופן בו יהיה עירוב מכל הישובים ללא חלוקה קבועה.

-       גמישות ברישום: תאופשר בחירה של בית הספר וניידות מסוימת של אחוז מהתלמידים לבית הספר השני.

 

שמות בתי הספר:

 

בית הספר הנוכחי נקרא "על יסודי משגב". לדעתנו חשוב לשמר את השם "משגב", אך יש לקרוא לכל בית ספר בשם.

 

 

 

 

סיכום

 

 

אנו רואים במערכת החינוך במשגב ככלי המרכזי לעיצוב פני החברה והקהילה בשנים הבאות. כמובילי התהליך, אנו נכונים לעשות כל שביכולתנו על מנת להפוך את בתי הספר לבתי חינוך ששמים דגש על הפרט אך כחלק מהשלם, זאת ברוח תוכנית "ישוב לדורות" שמקדמת המועצה, ולפי מסמך "גיבוש סדר יום לחינוך מיטבי במשגב".

 

אנו רואים בשיתוף הציבור נדבך חשוב והכרחי בעיצוב פני המחר במערכת החינוך. רק באמצעות שותפות אמיתית של קהילה תומכת ומחבקת נוכל להביא לכדי ביטוי רעיונות חינוכיים חדשניים ומצוינות אקדמית אשר ישולבו כחוט השני בארגז הכלים הערכי אותו אנו מבקשים להנחיל לדור העתיד של משגב.

 

כולנו תקווה כי באמצעות שיתוף ומעורבות פעילה נוכל להפיק את המיטב מההזדמנות העומדת בפנינו עתה לעיצוב מערכת חינוך שתדע לראות ולאתגר כל מורה ומחנך ולראות ולטפח כל תלמיד ובכך להכין טוב יותר את ילדנו להתמודדות עם האתגרים העתידים לבוא. אנו סומכים ידינו על הצוותים המקצועיים, המורים והמנהלים, עובדי המועצה וחברי הקהילה לשמש כרוח גבית להנעת השינוי הצופה פני עתיד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רון שני

ראש מועצה אזורית משגב

נועה צוק

מנהלת אגף החינוך

אילן מאייר

יו"ר וועדת חינוך

 

 

 

1778 צפיות