http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

החינוך - הלב הפועם של משגב

סקר החינוך - התוצאות

 

תוצאות סקר החינוך של משגב: קהילה מחפשת משמעות - בחינוך...!

 

כחלק מתהליך "גיבוש סדר יום לחינוך מיטבי למשגב" המובל ע"י אגף החינוך בראשות נועה צוק - מנהלת האגף וועדת החינוך של המועצה בראשות אילן מאייר - יו"ר הוועדה, הוחלט לקחת חלק מהסוגיות שעלו בשני הצוותים הפועלים בתהליך ("אוהבים ללמוד ולמלמד" ו"חינוך בלב הקהילה") ולקבל עליהן משוב מתושבי משגב דרך סקר. נבחרה חברה חיצונית ("משתנים") - המנוסה בהעברה וניתוח סקרים על מערכות חינוך ונבנה סקר אינטרנטי שהיה פתוח לכול תושב - הורים, תלמידים (מגיל 16) אנשי חינוך ואחרים.

הסקר פורסם ב"א-לה גוש" ובמקביל הועברו מיילים לכול מזכירויות הישובים.

הסקר לא היה קל למילוי. המשיבים נתבקשו לחשוב ולהגדיר את הפערים בין המצב המצוי לרצוי בסוגיות

רבות - מהתחום הפדגוגי ומהתחום החברתי/קהילתי. מצגת מסכמת על תוצאות הסקר ניתן לראות כאן

 

תקציר תוצאות הסקר:

 • על הסקר ענו 615 מתוכם כ- 90 בני נוער וכ- 55 מורים. 82% מהבוגרים שענו היו בגילאים 31-50 (הורים לילדים במערכת)
 • בשאלות רצוי מול מצוי בתחום של למידה והוראה עלתה מהסקר מגמה ברורה וחזקה -יצירת משמעות ללמידה דרך הטמעת דרכי למידה חדשות במקום המסורתיות: למידה מבוססת פרוייקטים וחקר, למידה בצוותים, הטמעת ערכים וכישורי חיים בלמידה, סיורים לימודיים ועוד. ובפירוט:
  • הרבה יותר דגש על לימוד כישורי חיים והתמודדות בחיים על חשבון מצוינות אקדמית.
  • יותר דגש על למידה מעמיקה של מעט תחומים מאשר על למידה שטחית על הרבה תחומים.
  • הרבה יותר דגש על למידה ע"י חקר וכתיבת עבודות על חשבון התמודדות עם שינון חומר ובחינות.
  • יותר השקעה בכול התלמידים, אבל לא על חשבון השקעה בבעלי הישגים גבוהים או נמוכים מהממוצע.
  • הרבה יותר למידה בצוותים על חשבון למידה יחידנית.
  • הרבה יותר שילוב של נושאים חברתיים ערכיים בתוך הלמידה עצמה.
 • בשאלות מצוי מול רצוי בתחום הראיה הכוללת של מערכות החינוך הפנים והחוץ בית-ספריות, עם דגש למערכות החינוך במרכז הקהילתי (חוגים) ובישובים, עלתה מהסקר מגמה ברורה - העברת מרכז הכובד מהמרכז לישובים ומטיפוח מצוינות אישית בנבחרות לפיתוח פעילויות עממיות ובדגש חברתי/קהילתי. ובפירוט:
  • הרבה יותר השקעה בפעילות היישובית ורכזי הנוער על חשבון השקעה בסבסוד מערכת החוגים והספורט.
  • הרבה יותר חוגים ופעילות עממית בישובים על חשבון פעילות חוגים במרכזים אזוריים.
  • השקעה גדולה יותר ביצירת חיבורים בין מערכות החינוך השונות, אבל לא על חשבון טיפוח הייחודיות של כול מערכת.
  • בפעילות של השכבה הבוגרת בישובים - הרבה יותר דגש לפעילות מתאימה לכלל הנוער ולא רק למדריכים ופעילים.
  • הרבה יותר דגש והשקעה על טיפוח פעילות חברתית/קהילתית בישובים, אבל לא על חשבון פיתוח הכישרון האישי
  • הרבה הרבה יותר דגש לפעילות חוגים לכלל הנוער בכול הגילאים על חשבון דגש לפיתוח מצטיינים בנבחרות ייצוגיות.
 • בתשובות לשאלות נוספות, עלה כי:
  • הנוער מרגיש שחסרים מענים מסודרים ובטוחים לקיום פעילות נוער בזמן הפנוי (מסיבות, הופעות, מפגשים אזוריים וכיו"ב). מצד שני חשים שהם שותפים ברמה בינונית עד רבה בעיצוב החיים והפעילויות שלהם.
  • באופן עקרוני, הנוער וההורים חשים שיש כתובת אליה יכול בן נוער לפנות בעת מצוקה או קושי לימודי, חברתי או רגשי. בני הנוער רואים ברכזי ומדריכי הנוער כתובת הרבה יותר ממה שהורים רואים בהם כתובת. מצד שני, רואים ההורים בעצמם ובמורים כתובת יותר ממה שרואים בהם כתובת בני הנוער עצמם.
  • רמת המוכנות של ההורים להיות שותפים ומעורבים בחינוך היא יותר פאסיבית - יבואו וישתתפו כשיתבקשו ופחות יזומה ואינטנסיבית - פחות מוכנות להשקיע כסף, להשתתף בצוותים או ליזום מפגשים.
  • לבני הנוער יש תחושת השתייכות גבוהה לחברים, למשגב ולישוב. תחושת השתייכות בינונית לבית הספר או לחוג ונמוכה יחסית לתנועת הנוער ופעילות הנוער בישוב.
  • בחשיבה על מצוי ורצוי בחלוקת הזמן, רוצים בני הנוער להקדיש זמן רב יותר למשפחה, ללמידה בבית, לפעילות תנועת נוער, או פעילות נוער בישוב וכול זאת על חשבון למידה בביה"ס ופעילות החוגים והנבחרות.
  • בחלוקת המשאבים יש רצון להדגיש את נושא כישורי החיים בחטיבת הביניים ואת הציונים והערכים בחטיבה העליונה.
 • בתשובה לשאלה מהם הנושאים הטובים במערכת בלטו התשובות הבאות:
  • איכות הצוותים החינוכיים
  • יחס אישי
  • מגוון מענים
  • דיאלוג בין שותפים
  • דגש על ערכים
 • בתשובה לשאלה מהם הנושאים הפחות טובים במערכת בלטו התשובות הבאות:
  • מספר תלמידים גבוה בכיתות
  • חסרים מענים פרטניים
  • רוצים יותר פיתוח ערכי-חברי
  • רמת הוראה לא אחידה באיכותה בחלק מהתחומים
 • בתשובה לשאלה מהם הנושאים אותם צריך להדגיש או להשקיע על חשבון אחרים בלטו התשובות הבאות:
  • טיפוח ההיבט החברתי/רגשי, גם על חשבון הישגים.
  • טיפוח מורים.
  • יחס אישי לילד.
  • טיפוח המרחב החינוכי לכולם במידה שווה.
  • הקטנת גודל בתי הספר ו/או הכתות.
  • חינוך ערכי.
  • טיפוח כישרונות וייחודיות של הפרט.
  • כבוד בין אדם לחברו / בין תלמידים ומורים.

 

תוצאות סקר החינוך ותהליכי הלמידה הפנימית (בתוך המועצה) והחיצונית (במועצות ומקומות אחרים), שעברו שני הצוותים היוו בסיס לסדנת גיבוש תפיסה חינוכית כוללת שנערכה בשיתוף של כ- 50 משתתפים ב- 1.4.14 במועדון בישוב עצמון. התכנים שעלו במפגש זה יעובדו לניסוח התפיסה החינוכית הכוללת ועקרונות העבודה של מערכות החינוך במועצה. תפיסה זו תפורסם ותוצג במפגש פתוח לקהל הרחב בחודשים הקרובים לשם קבלת משוב ציבורי.

השלב הבא של התהליך יהיה עבודה של כול אחת ממערכות החינוך הפנים והחוץ בית-ספריות לבחון ולהחליט איך מטמיעים את התפיסה במערכת שלהם. נועה צוק - מנהלת האגף ואילן מאייר - יו"ר וועדת החינוך בגיבוי ראש המועצה רון שני, שקבע את החינוך כיעד מרכזי לקדנציה הנוכחית - מחויבים להביא את התהליך האסטרטגי ליישום מעשי בשטח. "יש נושאים שניתן יהיה להטמיע יחסית מהר - במיוחד בתחום החינוך החברתי/קהילתי ואחרים שידרשו תהליך ארוך יותר עד ליישום - אבל מה שברור שבשנים הקרובות נראה איך מערכת החינוך שלנו ממצה מעצמה את המיטב ומגיעה ממצב טוב למצוין"...

 

 

 

 

 

1460 צפיות