http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

החינוך - הלב הפועם של משגב

סקר החינוך - התוצאות

 

תוצאות סקר החינוך של משגב: קהילה מחפשת משמעות - בחינוך...!

 

כחלק מתהליך "גיבוש סדר יום לחינוך מיטבי למשגב" המובל ע"י אגף החינוך בראשות נועה צוק - מנהלת האגף וועדת החינוך של המועצה בראשות אילן מאייר - יו"ר הוועדה, הוחלט לקחת חלק מהסוגיות שעלו בשני הצוותים הפועלים בתהליך ("אוהבים ללמוד ולמלמד" ו"חינוך בלב הקהילה") ולקבל עליהן משוב מתושבי משגב דרך סקר. נבחרה חברה חיצונית ("משתנים") - המנוסה בהעברה וניתוח סקרים על מערכות חינוך ונבנה סקר אינטרנטי שהיה פתוח לכול תושב - הורים, תלמידים (מגיל 16) אנשי חינוך ואחרים.

הסקר פורסם ב"א-לה גוש" ובמקביל הועברו מיילים לכול מזכירויות הישובים.

הסקר לא היה קל למילוי. המשיבים נתבקשו לחשוב ולהגדיר את הפערים בין המצב המצוי לרצוי בסוגיות

רבות - מהתחום הפדגוגי ומהתחום החברתי/קהילתי. מצגת מסכמת על תוצאות הסקר ניתן לראות כאן 

 

 

 

1114 צפיות