http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

החינוך - הלב הפועם של משגב

חופשות בשנת הלימודים הבאה

שנת הלימודים הקרובה, תשע"ה, תפתח בתאריך ה- 1.09.2014

 

שנת הלימודים הקרובה, תשע"ה, תפתח בתאריך ה- 1.9.2014.

שר החינוך, הרב שי פירון, קיבל את ההחלטה בדבר השינוי בתאריך פתיחת שנת הלימודים, לאחר שאמץ את מסקנות הוועדה המקצועית, בראשותה של מנהלת מחוז דרום, הגב' עמירה חיים. בתוך כך, לוח החופשות של השנה הבאה, תשע"ה, לא יכלול רצף ימי חופשה בין כיפור לסוכות. כמו כן,  התלמידים יקבלו 4 ימי לימוד נוספים - חופשת חנוכה תתקצר ביומיים וחופשת פסח אף היא תתקצר ביומיים.

 

כזכור, הוועדה מונתה לצורך הפקת לקחים בנוגע לשינוי במועד פתיחת שנת הלימודים. הוועדה מצאה, כי קיצור חופשת הקיץ לא השיג את מטרותיו. במסגרת דיוני הוועדה הסכימו כל החברים בה – נציגי התעשייה, ארגוני המורים, ההורים, התלמידים, כי יש להשיב על כנו את התאריך המקורי.

 

לצד השינוי בלוח החופשות, לראשונה, בחופשת הקיץ הקרובה תוטמע התכנית "בתי הספר של החופש הגדול". משרד החינוך ייפתח את בתי הספר ויקיים בהם פעילויות חינוכיות כהמשך ישיר לשנת הלימודים. בין הפעילויות יונהגו: למידה באמצעות העשרה, ספורט, חינוך סביבתי, מעורבות חברתית, למידה באמצעות מרכזי למידה אינטראקטיביים, פתיחת מועדון קריאה וסדנת כתיבה יוצרת. בפעילויות ישולבו גם ימי שיא סביב נושאים ערכיים.

 

בתי הספר של הקיץ יפעלו במשך שלושה שבועות ברציפות (החל מהתאריך ה- 21.7.2014-1.7.2014), בין השעות 08:00 – 13:00, במשך חמישה ימים בשבוע (א-ה). התכנית תפעל באופן הדרגתי, כאשר השנה יכללו בתכנית תלמידי כיתות א' ו-ב' ועוד כ- 30,000 תלמידי כיתות ג'-ה' מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. בשנתיים הבאות (תשע"ה, תשע"ו) תורחב התכנית גם לילדי הגנים ולתלמידי כיתות ג', ד' ו- ה', באופן מלא.

 

 

2240 צפיות