http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

יומן רכזי טיולים

שינויים מהותיים באבטחת טיולים

להלן השינוים בנושא אבטחת הטיולים:

 

 

 

 

 

י"ג בתשרי תש"ע

01 באוקטובר 2009

2420 - א

 

 

 

 

לכבוד                                                             

 

קב"ט מוס"ח ברשות

  

הנדון:   הנחיות ביטחון לטיולים במערכת החינוך - עידכון

 1.     כללי

 

א.      בעקבות רפורמת האבטחה של משטרת ישראל שונו הנחיות הביטחון

          בטיולי מערכת החינוך.

 

ב.      במקביל להנחיות החדשות של משטרת ישראל בוצעה עבודה גם מול

          פיקודי צה"ל מתוך כוונה להתאים את ההנחיות לכלל שטחי מדינת ישראל.

 

2.     מטרות הרפורמה

 

א.      להעלות את רמת כשירותו של מאבטח הטיולים.

 

ב.      לקיים אבטחה מקצועית יותר ומותאמת לקהל היעד המאובטח.

 

ג.       להוזיל את עלות הטיול.

 

3.     חלוקה לאיזורי טיול בהיבט הביטחוני

 

א.      איזורים 1 ו- 1א' - איזורים בשליטה ביטחונית של צה"ל בפיקודים השונים.

 

ב.      איזורים 2, 2א' ו- 3 - איזורים בשליטה ביטחונית של משטרת ישראל.

 

 

 

4.     להלן השינויים וההנחיות החדשות

 

א.      איזור 1 צפון - 1 מאבטח חמוש ל- 25 תלמיד עם נשק ארוך למעט במסלולים /  אתרים נקודתיים שאושרו על-ידי פיקוד צפון, שבהם ישנה הקלה במספר המאבטחים ובסוג הנשק  (פרוט האתרים נמצא בלשכה לתיאום טיולים

          ובחדר המצב).

 

1)      1 מאבטח חמוש ל- 50 תלמיד באקדח.

 

ב.      איזור 1א' צפון

1)      1 מאבטח חמוש ל- 50 תלמיד באקדח.

 

ג.       איזור 1א' דרום

1)      1 מאבטח חמוש ל- 50 תלמיד באקדח.

 

ד.      איזור 1 דרום

1)      1 מאבטח חמוש ל- 25 תלמיד באקדח.

 

ה.      איזור 2

1)      1 מאבטח חמוש ל- 50 תלמיד באקדח.

 

ו.       איזור 2א' - מצור הדסה ודרומה לאורך מרחב התפר עד ערד

          1)  1 מאבטח חמוש ל- 25 תלמיד באקדח.

 

ז.       איזור 3

 

1)      איזור 3 בצפון הורחב וכולל את איזור הגליל המרכזי והתחתון מהחולה בצפון ועד צומת בית שאן בדרום (פרוט קיים בחדר המצב).

 

2)      איזור 3 בשפלת החוף הורחב מזרחה עד למרחב התפר (כביש 6) וציר

         בית שמש - קריית גת. (פרוט קיים בחדר המצב).

 

3)      הטיול באיזור 3 בשטח הפתוח מחייב תיאום, ואינו מחייב מאבטח חמוש.

 

ח.      מלווה רפואי (מע"ר, חובש) יכול לשמש בכפל תפקידים גם כמאבטח טיול.

 

5.     מאבטח בטיול

 

א.      כל מאבטח בטיול מחוייב לבצע הכשרה בסיסית שמשכה  4  ימים באחד

          מבתי הספר להכשרת מאבטחים שאושרו על-ידי משטרת ישראל.

 

ב.      מועמד לאבטחת טיולים שאינו בוגר שירות צבאי מחוייב לבצע הכשרה בסיסית שמשכה  15  יום.

 

ג.       מאבטח מוס"ח רשאי לשמש מאבטח בטיול.

 

 ד.      מורים נושאי נשק מטעם משרד החינוך או "מפעל ראוי" רשותי רשאים לשמש מאבטחים בטיול לאחר שביצעו הכשרה בסיסית באחד מבתי הספר להכשרת מאבטחים, וקיבלו תעודת מאבטח טיולים.

 

ה.      אנשי הגמ"ר חברי כיתת כוננות בעלי הרשאה אישית לנשיאת נשק צבאי רשאים לשמש כמאבטחים בטיול לאחר שביצעו הכשרה נוספת באחריות הקב"ט הרשותי, וקיבלו אישור ממשטרת ישראל.

 

ו.       לא רשאים לשמש כמאבטחים בטיול - אנשי צבא בסדיר ובמיל', אנשי משטרה, אנשי שב"ס ומתנדבי משא"ז.

 

ז.       מתנדבי משא"ז - מתנדבי משא"ז שביצעו הכשרה בסיסית של מאבטח טיולים שמשכה  4  ימים רשאים לשמש כמאבטחים בטיול.

 

ח.      כל מאבטח טיול שביצע הכשרה בסיסית מחוייב לבצע רענון שמשכו  1  יום

          כעבור  6  חודשים מסיום ההכשרה או הרענון האחרון.

 

6.     אבטחה בחניון לילה

 

א.      כל לינה בחניון או באכסנייה / מבנה מחוייבת באבטחה חמושה של  1  לכל  100 מטיילים כולל באיזור 3.

 

7.     הנחיות אלא תפורסמנה באתר אגף הביטחון בפרק הביטחון בטיולים - עידכונים.

 

8.     נא הפיצו תוכן מסמך זה לידיעת מנהלי בתי הספר.

 

                                                                                         ב ב ר כ ה ,

 

 

                  אודי בן יצחק

                קב"ט מחוז צפון

 

העתק:

מפקחים כוללים/כל המגזרים

רפיק סעיד - מרכז בטיחות ושע"ח מגזר ערבי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1228 צפיות