http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

מוקד 107

השביתה הסתיימה. חוזרים לשגרה.

משרד האוצר ומרכז השלטון המקומי הגיעו להבנות על סיום השביתה באופן מיידי,  כדי למנוע את המשך הפגיעה בתושבים. סוכם כי הצדדים יפגשו ביום ראשון הקרוב לדון במחלוקות ולהגיע לפתרון לשביעות רצון כל הצדדים. משגב חוזרת לשיגרה. כל המערכות פועלות בהתאם.

902 צפיות