http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

מוקד 107

הנחיות התמודדות עם גל השריפות

שלום רב.

עקב אירועי השריפות התכופים בימים האחרונים, מבקש לחדד מספר נקודות בסיסיות בנושא שריפות בישובי משגב:

 

1.     בראש ובראשונה – על כל אירוע שריפה, יש לדווח למכבי האש 102 ומייד לאחר מכן למוקד משגב 107 או מסלולארי 04-9902333

2.     הדיווח למוקד משגב חשוב מאוד! מוקד משגב ייוודא עם כיבוי שאכן התקבלה הודעה וגם יעביר את הקריאה לסיירי הבטחון של המועצה ולמתדנבי הכיבוי היישוביים, שלעתים יוכלו להגיב מהר יותר מכב"א.

3.     יש לשאוף לתת מיקום מדויק ככל האפשר של השריפה או העשן .

4.     בכל הקשור להנחיות כלפי האוכלוסייה – יש להתעדכן אך ורק  ממוקד משגב (או אנשי הבטחון של המועצה במקום) שנימצא בקשר עם  משטרת ישראל וכב"א

5.     נקודה זו חשובה מאוד! כל הודעה ש"רצה" בקבוצות הווטסאפ היישוביות ודומיהן, יש לוודא מי הגורם הרשמי שמסר אותה. אם יש ספק, יש לבדוק עם מוקד משגב את אמיתות ותקפות ההודעה לפני שפועלים על-פיה.

6.     מומלץ להוריד את היישומון לטלפון של משגב 'משגב אפ' ולהתעדכן דרכו.

 

 

המועצה ערוכה בכוננות מתמדת לסייע לישובים בכל הנידרש.

 

   

בברכה,

צדוק יפתח

קב"ט המועצה

 

 

961 צפיות