http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

משגב קולטת

ימים פתוחים לקליטה במהלך חודש מאי

במסגרת קמפיין גדול לפרסום ההתיישבות בגליל, יערכו ימים פתוחים לקליטה בישובים מכמנים ואבטליון.

ביום הפתוח יוזמן הקהל הרחב להתרשם מהישובים ולהנות מפעילויות לילדים.

 

יהיה כדי מאוד להגיע, פרטים בהמשך ..........

955 צפיות