http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

משגב קולטת

6 מגרשים אחרונים במצפה אבי"ב

 

ששה מגרשים אחרונים לשיווק -  ביישוב מצפה אבי"ב

 

 

בישוב הקהילתי מצפה אבי"ב שווקו בחודשים האחרונים 17 מגרשים למשפחות חדשות שנקלטו במשגב. כעת נותרו לשיווק שישה מגרשים בלבד. ההרחבה הקהילתית מבוצעת על ידי החברה הכלכלית של משגב. גודל המגרש: 500 מ"ר, והבניה - בנה ביתך. מחיר מגרש +עלויות של תשתיות ופיתוח 360 אלף ₪.

במצפה אבי"ב היום כ- 165 משפחות. להרחבה החדשה הגיעו משפחות רבות מירושלים והישובים שסביב לה ומשפחות נוספות הגיעו מהקריות. רב תושבי השכונה החדשה הם משפחות משפחות צעירות, שבחרו לעבור למשגב ולהשתלב בישוב קהילתי.

 

2127 צפיות