http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

מדברים אמונה

" לא תחמוד " - הדיבר לא תחמוד מופיע ב10 הדברות כדיבר אחרון - מפני שעליו עומדים כל עשרת הדברות .המשמעות המעשית של איסור לא תחמוד היא הפ

 

 

לֹא תַחְמֹד  בֵּית רֵעֶךָ ,  לֹא תַחְמֹד  אֵשֶׁת  רֵעֶךָ  וְעַבְדּוֹ  וַאֲמָתוֹ  וְשׁוֹרוֹ  וַחֲמֹרוֹ  וְכֹל  אֲשֶׁר  לְרֵעֶךָ: (שמות כ)

 

 

 

מה משמעותו של דיבר זה המופיע ב 10 הדברות כאחרון? כיצד יכולה התורה לצוות על רגש האדם ולבקש ממנו שלא לחמוד כל דבר הנראה בעיניו יפה?

 

את השאלה הזו שואל רבי אברהם בן עזרא (10160 - נולד בספרד ונפטר באנגליה רב ,חוקר משורר ומקובל מגדולי מנהיגי העם היהודי) :

 

"אנשים רבים יתמהו על זאת המצווה, איך יהיה אדם שלא יחמוד דבר יפה בלבו כל מה שהוא נחמד למראה עיניו?

 

 ועתה אתן לך משל :

 

 דע,

 

 כי איש כפרי שיש לו דעת נכונה, והוא ראה בת מלך שהיא יפה, לא יחמוד אותה בלבו שישכב עמה, כי ידע כי זה לא יתכן.

 

 ואל תחשוב זה הכפרי שהוא כאחד מן המשוגעים, שיתאוה שיהיה לו כנפים לעוף השמים, ולא יתכן להיות, כאשר אין אדם מתאוה לשכב עם אמו, אעפ"י שהיא יפה, כי הרגילוהו מנעוריו לדעת שהיא אסורה לו.

 

 ככה כל משכיל צריך שידע, כי אשה יפה או ממון לא ימצאנו אדם בעבור חכמתו ודעתו, רק כאשר חלק לו ה'...

 

. ואמרו חכמים, בנים, חיים, ופרנסה השגתם לא תלויה בזכות האדם אלא  לפי מה שנקבע לו כמזל עבורו !

 

ובעבור זה המשכיל לא יתאוה ולא יחמוד. ואחר שידע שאשת רעהו אסרה ה' לו, יותר היא נשגבה בעיניו מבת מלך בלב הכפרי, על כן הוא ישמח בחלקו ואל ישים אל לבו לחמוד ולהתאוות דבר שאינו שלו, כי ידע שמה שה' לא רצה לתת לך שה'  לא תוכל לקחת בכוח במחשבות ובתחבולות ."

 

 

רבי אברהם בן עזרא  פונה אל האדם המשכיל ומבקשו להתבונן בתהליך שהוא עובר :

כשיש לך מחשבה להשיג כסף שהוא לא שלך אז  מכאן הדרך היא קצרה לביצוע.

אולם אם האדם מבין  שזה לא יתכן כי זה לא שלו ממילא אין לו רצון כזה וממילא הוא גם לא יעשה שום דבר בנדון.

 

נקודת הרצון הראשונית היא המניעה את האדם להוציא  מהכוח אל הפועל את הרצון.

 

הציווי  "לא תחמוד" כולל בתוכו כמה שלבים 

השלב הראשוני הוא שלב המחשבה שבאה לידי ביטוי ברצון.

השלב השני הוא שלב בביצוע של המחשבה.

 

הרמב"ם פסק להלכה שמימוש הציווי  "לא תחמוד"  מתקיים רק אם האדם ביצע את שני השלבים גם יחד לפי הסדר הזה.

אם האדם חשב בלבד ולא הוציא לפועל את מחשבתו אין בכך פסול. אולם אם האדם חשב ותכננן והוציא לפועל את מחשבתו הרי שהוא עבר על איסור "לא תחמוד" וכך הוא  כותב בספרו היד החזקה בהלכות גזלה  פרק א

 

  • כל החומד עבדו או אמתו או ביתו וכליו של חבירו או כל דבר שאפשר לו שיקנהו ממנו והכביד עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו ממנו אף על פי שנתן לו דמים רבים הרי זה עובר ה בלא תעשה שנ' (שמות כ' ט"ז) לא תחמד, ואין לוקין על לאו זה מפני שאין בו מעשה, ואינו עובר בלאו זה עד שיקח החפץ שחמד, כענין שנ' (דברים ז' כ"ה) לא תחמד כסף וזהב עליהם ולקחת לך חימוד שיש בו מעשה .

 

  • כל המתאוה ביתו או אשתו וכליו של חבירו וכל כיוצא בהן משאר דברים שאפשר לו לקנותן ממנו כיון שחשב בלבו היאך יקנה דבר זה ונפתה לבו בדבר עבר בלא תעשה שנ' (דברים ה' י"ח) לא תתאוה ואין תאוה אלא בלב בלבד.

 

  • התאוה מביאה לידי חימוד והחימוד מביא לידי גזל, שאם לא רצו הבעלים למכור אע"פ שהרבה להם בדמים והפציר ברעים יבא לידי גזל שנ' וחמדו בתים וגזלו, ואם עמדו הבעלים בפניו להציל ממונם או מנעוהו לגזול יבא לידי שפיכות דמים, צא ולמד ממעשה אחאב ונבות.

 

המשמעות המעשית של איסור לא תחמוד היא הפעלת לחץ על אדם למכור דבר שהוא לא מעוניין למכור. ואפילו שהוא מקבל כסף עבור זה ואפילו שהוא הסכים בסופו של דבר למכור  הרי שכיוון שהמכירה הזו הייתה תחת לחץ  הוא לא מכר בשלב שלם .

 

 

דוגמא מעשית:

 

נניח שעוצרת לידך מכונית ברמזור  והנהג שואל אם אתה מוכר את המכונית ואתה משיב לו .לא! אני לא מוכר את המכונית !!והוא רודף אחריך לרמזור הבא ושואל שוב וכך הלאה והוא שולח לך חברים שמתקשרים ומבקשים ממך  שתמכור לו את המכונית שלך.

 

ולבסוף לאחר כל הלחצים שהוא הפעיל עליך אתה מסכים.

 

אם מכרת לו את המכונית הוא עובר על איסור "לא תחמוד"

 

 

דוגמא מעשית נוספת :

 

 

נניח שנשיא  המדינה מתארח  בביתך והוא רואה תמונה יפה על הקיר  ומבקש לקנותה ממך . אתה לא מסכים מפני שאת התמונה הזו קבלת בירושה מסבתא והיא יקרת ערך עבורך  . אולם הוא שואל עוד הפעם ועוד הפעם ושולח את ראש הלשכה שלו להפעיל עליך לחץ שתמכור לו את התמונה.

 

לא תתן לו??

 

 אם נתת לו את התמונה הרי שהוא עבר על איסור "לא תחמוד"

 

 

 

 

כבר משחר ימי הבריאה  התאווה היא זו שגרמה לכל החטאים הקשים שמתוארים בספר בראשית  פרק ג:  "וַתֵּרֶא הָאִשָּׁה כִּי טוֹב הָעֵץ לְמַאֲכָל וְכִי תַאֲוָה הוּא לָעֵינַיִם וְנֶחְמָד הָעֵץ לְהַשְׂכִּיל וַתִּקַּח מִפִּרְיוֹ וַתֹּאכַל וַתִּתֵּן גַּם לְאִישָׁהּ עִמָּהּ וַיֹּאכַל:

 

ולכן איסור לא תחמוד מופיע כאחרון ב10 הדברות - כבסיס שעליו עומד הכל.

 

 

מרגלות הר סיני- משוער

 

 

1122 צפיות