http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

מדברים אמונה

מי אתה ראובן בן אצטרובלי ?

 

 

רבי ראובן בן איצטרובלי היה  תלמידו של רבי עקיבא וחי את חייו כאן בגליל באזור משגב. וכשנפטר לבית עולמו קברו אותו בכפרו "ערב" היא ערב'ה של ימנו.

 

רבי ראובן בן אצטרובלי  מופיע בכמה מקומות בתלמוד הבבלי והוא הצטיין ב "חשיבה מחוץ לקופסה" מנהיגות  קשוחה ונועזת ,ומסירות נפש למען עם ישראל.

מסופר עליו  בתלמוד הבבלי במסכת מעילה דף יז כך :(בשינוי לשון שלי ובהתאמה) .

 

 

פעם אחת גזרה המלכות הרומית גזרה :

שלא ישמרו את השבת,

ושלא ימולו את בניהם,

ושלא יבנו מקוואות.

 

 הלך רבי ראובן בן אצטרובלי הסתפר כמו רומאי , וישב עמהם.

אמר להם:

 מי שיש לו אויב ירצה שהוא יהיה עני או עשיר?

 

 אמרו לו: עני, אמר להם: אם כן, עדיף שלא יעשו מלאכה בשבת - כדי שיהיו יותר עניים, אמרו: טוב מאוד הצעת לנו!! אמר להם אם כן אז תבטלו את הגזרה שגזרתם על היהודים שהם חייבים לעבוד בשבת!!

הלכו הרומאים וביטלו את הגזרה.

 

חזר ואמר להם:

מי שיש לו אויב ירצה שהוא יהיה חולה או בריא?

אמרו לו:חולה, אמר להם: אם כן, ימולו בניהם לשמונה ימים - ויהיו חולים , אמרו:טוב מאוד הצעת לנו !!, וביטלו את הגזרה שאסור לערוך ברית מילה.

 

חזר ואמר להם:

 מי שיש לו אויב ירצה שיתרבה או יתמעט ?

 

אמרו לו: יתמעט, אמר להם אם כן עדיף שיהיו להם מקוואות וכך הם יקיימו פחות את מצוות פריה ורביה.אמרו: טוב מאוד הצעת לנו וביטלו את הגזרה ואיפשרו לנשות ישראל להשתמש במקוואות.

 

לאחר זמן ראו הרומאים  שהיהודים שמחים ומאושרים שהרי גזרות הרומאים בטלות ומבוטלות ומתוך כך הבינו הרומאים שהוא יהודי ש"עבד" עליהם והחזירו שוב את הגזרות הקשות על העם היהודי. "

 

מסיפור זה אנו למדים על  הרעיון הנועז שעלה במוחו ועל היישום של הרעיון הזה עד כדי מסירות נפש ממש.

 

כמובן שביקור ב"קברי צדיקים"  מעלה שאלות מחשבות ותהיות רבות בנוגע ל"קברי צדיקים" :

 

האם יש משמעות לציון קבר שלפני 1900 שנים?

 

האם יש לזה חשיבות היסטורית? האם יש לזה חשיבות רוחנית?

 

 האם יש לזה משמעות דתית?  האם תושבי האזור מודעים ל"צדיק"  הנמצא לידם?

 

האם יש לזה היבט כלכלי?  האם זה מעניין מישהו?

 

האם היהדות מקדשת את המתים ? מדוע מקום קבורתו של משה רבנו לא ידוע עד היום? ועוד ועוד.

 

מעבר לשאלות ולתהיות מצאתי דבר אחד משותף ביני לבין  תושבי הכפר ערב'ה  :

ישנה מסורת משותפת של תפילה לביטול גזרה במקום קבורתו של רבי ראובן בן אצטרובלי שידע איך וכיצד לבטל גזרה  .

 

 

 

1342 צפיות