http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

מדברים אמונה

במשרד "לשכת הרב" במועצה תלויה על הקיר מגילת העצמאות וההמנון .עשיתי זאת על מנת לזכור כל יום ויום את הפלא הגדול של הקמת מדינת ישראל.מפני שיש

"בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים והוריש לעולם את ספר הספרים הניצחי.

לאחר שהוגלה העם מארצו בכח הזרוע, שמר לה אמונים ולא חדל מתפילה ומתקוה לשוב לארצו ולחדש בה את חירותו המדינית.

מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה, חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה, ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים. וחלוצים מעפילים ומגנים הפריחו שממות החיו שפתם העברית ובנו כפרים וערים והקימו ישוב גדל והולך השליט על משקו ותרבותו, שוחר שלום ומגן על עצמו ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית..."

 

                                                                                    (מגילת העצמאות, ד' באייר תש"ח)

 

 

הפרחת שממתה של ארץ ישראל כפי שבאה לידי ביטוי במגילת העצמאות, מוזכרת בתורה בספר דברים כמצוות עשה לדורות:"והורשתם את הארץ וישבתם בה". מצוות הירושה והישיבה בארץ מתפרסת על פני תחומים רבים, אולם התחום הבסיסי ביותר הוא העיסוק בחקלאות כפי שנאמר בתורה בספר במדבר:"כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל".

 

 

הקשר לארץ   

 

הרב קלישר והרב אלקלעי ממבשרי הציונות, קראו לפני כ 120 שנה לייסד בארץ "חברה מיישבת ארץ" לנטיעת עצים וכרמים מפני ש"עבודת האדמה היא המצווה הראשונה לעולי הגולה".

וכל כך למה ?

מפני שעבודת האדמה מהדקת את הקשר בין העם לארצו. "ארץ מולדת" חדלה להיות מושג מופשט והפכה להיות דבר ממשי כאשר אדמותיה משמשות מקור מחיה ליושבים עליה.

 

ר' משה סופר (חי לפני כ 200 שנה בפרנקפורט) בחידושיו לתלמוד במסכת סוכה קובע: "העבודה בקרקע היא עצמה מצווה משום יישוב ארץ ישראל ... ועל זה ציוותה התורה כמה פעמים, ויתכן שאפילו שאר אומנויות (תעשיה) הם בכלל ישוב הארץ"

 

החתם סופר מבחין בין החקלאות לבין יתר המקצועות ביחס למצוות ישוב הארץ מפני שהחקלאות יוצרת זיקה עמוקה וקבועה בין עם ישראל לארצו. בהמשך דבריו מדמה החתם סופר את מצוות עבודת האדמה למצוות תפילין.

 

המיוחד במצוות תפילין הוא הזיכרון היומיומי "והיה לאות על ידך ולטוטפות בין עינך" כך אנו מצווים לזכור כל יום ויום את הניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו בימים ההם בזמן הזה .

לוח השנה היהודי מלא וגדוש מימי זכרונות מפני שזכרון העבר מסמן לנו את השאיפה לעתיד.

 

מצ"ב קישור לסידור תפלות מיוחד עבור יום העצמאות .

 

 

 

http://www.digi-catalogue.com/mahzor/files/assets/basic-html/page-I.html

 

 

 

 

חג עצמאות שמח

 

 

 

 

 

1041 צפיות