http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

מדברים אמונה

כניסה ברכב לבית העלמין במשגב

החל משבוע זה, ינעל השער הראשי לכניסת רכבים לתוך בית העלמין.

המעוניינים להיכנס עם רכב לתוך שטח בית העלמין, מתבקשים לתאם עם ציון בן אור בנייד:

 050-5657582

*** שער המעבר להולכי הרגל נשאר פתוח.

827 צפיות