http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

מדברים אמונה

מה קרה לפני 1950 שנים במשגב?

א' תמוז הוא יום נפילת יודפת. זה קרה לפני 1950 שנים ב שנת ג' תתכ"ד (66 לספירה).

 

במרחק של 1948 שנים ביום ראשון א תמוז תשע"ד התכנסנו למרגלות תל יודפת  כמניין אנשים  מישובי משגב על מנת לומר את תפילת  יזכור וקדיש לזכרם של הרוגי יודפת העתיקה.

 

יודפת במקורות

 

יודפת ידועה כבר מימי בית המקדש הראשון כמקום מולדתה של מושלמת שהייתה אמו של אמון מלך יהודה כפי שכתוב בתנ"ך בספר מלכים ב פרק כא פסוק יט " בן עשרים ושתיים שנה אמון במולכו ושתיים שנים מלך בירושלים ושם אמו משלמת בת חרוץ מן יטבה".

 

יודפת נזכרת ברשימת הערים שכבש תגלת פלאסר השלישי בארץ הגליל ואת תושביהם הגלה לארץ אשרו כפי שכתוב בתנ"ך בספר מלכים ב' פרק ט"ו פסוק כט      " מימי פקח מלך ישראל באו תגלת פלאסר מלך אשר ויקח את ...ואת קדש ואת חצור ואת הגלעד ואת הגלילה כל ארץ נפתלי ויגלם אשורה".

 

יודפת נמנת ברשימת הערים שהיו מוקפות חומה מתקופת יהושע בן - נון כפי שמופיע במשנה במסכת ערכים פרק ט' משנה ו " עיר שגגותיה חומתה ושאינה מוקפת חומה ממימות יהושע בן - נון אינם כבתי ערי חומה.

ואליהו בת יערי חומה... חקרה של גוש חלב, ויודפת הישנה וגמלא וגדוד, וחדיד, וירושלים וכיצא בהן" .

 

יודפת נזכרת בתלמוד הבבלי כמקום שממנו זיהו את צבע האדמה כצבעו של דם וסת האשה ע"מ לקבוע הלכות מסויימות כפי שמודיע בתלמוד הבבלי במסכת נידה דף יט ע"מ א  "5 דמים טמאים באשה האדום , השחור, ובקרן כרכום וכממי אדמה"... כמי אדמה כיצד? רבי עקיבא אומר מביא אדמה שמנה מבקעת יודפת ומציף עליה מים".

 

המרד הגדול

 

יודפת התפרסמה בעיקר בסוף ימי הבית השני כשיוסף בן מתיתיהו מפקד המרד בגליל עשאה למבצרי המרכזי מתוך 17 הישובים בגליל שהוא ביצר.

 

יוסף בן מתיתיהו בחר ביודפת בשל מקומה האסטרטגי (350 מטר מעל פני הים).

הגישה הקשה אליה . העיר שכנה על רכס הר בראש סלע צוק תלול מוקפת ואדיות עמוקים משלושה צדדים שבתוכם ערוצים צרים הגישה אליה היתה בצד צפון בלבד.

 

על פי המתואר בספר "יוסיפון" ובספר מלחמות היהודים שנכתבו ע"י יוסף בן מתיתיהו מסתבר שאספסיאנוס ניסה לפרוץ אל העיר מצד צפון אולם המגינים הדפו את חיילותיו בגבורה עילאית תוך גרימת אבדות קשות לחיילם הרומאים. במשך 49 יום ולילה הסתערו מיטב הליגיונות הרומאים על העיר אל מול הגנתם האמיצה של היהודים . הרומאים בנו סוללה סביב חומת העיר והמטירו על המגינים אבני בליסטאות , חיצים ולפידים בוערים. מעט מעט עייפו היהודים מכובד המלחמה ומהמצור והעיר נפלה בידי הרומאים בא' תמוז שנת ג' תתכ"ד (66 לספירה).

 

יוסף בן מתיתיהו וכארבעים  לוחמים ברחו והתחבאו במערה.‏  לאחר הלשנת אשה על הנצורים במערה, ניסו נציגי הצבא הרומי לשכנע את יוסף בן מתתיהו לצאת ולהסגיר עצמו. אנשי המערה לא הסכימו ליפול חיים בשבי הרומאים וסיכמו ביניהם על התאבדות המונית הוחלט להפיל גורלות ולהתחלק לזוגות רק יוסף הצליח לשכנע את בן זוגו כי עדיף להיכנע לרומאים וכך הוא נשאר חי .

 

 

התיאור הדרמטי של המצור ונפילת העיר כפי שמובא בספריו של יוסף בן מתיתיהו מעמיד את יודפת לצד מצדה כסמל לעמידת הגבורה של היהודים במלחמתם ברומאים. וכסמל לאי נטישת התרבות היהודית המסורתית אל מול רצונם העז של הרומאים להעבירם על דתם.

 

לאחר חורבן ירושלים

 

לאחר שנחרב בית המקדש השני יחד עם ההגירה הגדולה אל הגליל (הסנהדרין גלתה לאושא ולשפרעם ולציפורי) הוסיפה יודפת להתקיים כישוב יהודי בו התיישבה משפחת כוהנים גדולים בשם מימן כפי שמתואר בתנ"ך בספר דברי הימים א פרק כד לצד משפחה נוספת- שכניה שהתיישבה ב"הר שכניה". התלמוד במסכת זבחים דף קי מזכיר הלכה (בנושא ניסוך המים שהיה נהוג בתקופת בית המקדש ) שנאמרה ע"י אמורה ארצי ישראלי שחי ביודפת בשם רבי מנחם יודפאה.

 

כיום  לאחר 1950 שנה יודפת זכתה לרענון ול"מתיחת פנים" ואפילו לביקור של ראש ממשלת ישראל מר בנימין נתניהו.

 

 

748 צפיות