http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

מדברים אמונה

למה מדליקים מדורות בלג בעומר? ומה הסיפור הזה עם קבר הרשב"י במירון? חצי מיליון איש שעולים לשם בלג בעומר זה לא הגיוני!! זה בסך הכל קבר מלפני 1800 ש

התלמוד הבבלי במסכת יבמות בדף ס"ב מביא סיפור מעניין על אותה תקופה קדומה (המאה ה2 לסירה) וכואבת :

 

 "שנים עשר אלף זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת עד אנטיפרס, וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, והיה העולם שמם, עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום, ושנאה להם ר"מ ור' יהודה ור' יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם הם העמידו תורה אותה שעה. תנא: כולם מתו מפסח ועד עצרת. אמר רב חמא בר אבא, ואיתימא ר' חייא בר אבין: כולם מתו מיתה רעה. מאי היא? א"ר נחמן: אסכרה. "

 

24.000 תלמידים שהיו גרים באזור צפון הארץ מצאו את מותם במיתה משונה  שהיא מגפת האסכרה . הדבר המעניין הוא שכולם מתו  בפרק זמן מאוד מסויים מפסח ועד לג בעומר.  שזה בערך למעלה מ700 לוויות ביום !!!

 

השורש הרוחני למוות המוזר הזה נעוץ בכך שלא הייתה הצדקה לקיומם בעולם על אף התורה שהם למדו ועל אף המצוות שהם קיימו  מפני שהקלקול והרקבון בצד החברתי היה כל כך גדול - "שלא נהגו כבוד זה בזה" עד כדי כך שהם מתו במוות משונה ובקצב תמותה של למעלה מ700 לוויות ביום מפסח ועד לג בעומר.

 

ומאז ועד היום העם היהודי מקיים אבל לאומי בתקופה הזו שמפסח ועד לג בעומר .אבל שבא לידי ביטוי בכך שאנו לא מתחתנים בתקופה לא שומעים מוזיקה (למעט יום העצמאות כמובן) וכ"ו.

 

אבל מתוך אותו האבל ומתוך אותה שממה רוחנית רבי עקיבא מצא את כוחות הנפש והצמיח דור חדש של תלמידי חכמים שהם הם יכלו להוביל את העם היהודי כמנהגים .

רבי שמעון בר יוחאי היה אחד מהם!!

 

רבי שמעו המכונה רשב"י ידע להוביל את העם ללמוד וללמד ויצירתו "ספר הזוהר" מהלכת קסם על העם היהודי ומהווה בסיס לכל הרוחניות שלנו .

 

רבי שמעון בר יוחאי הרשב"י נפטר מן העולם בלג בעומר  ומנהג קדום בעם ישראל הוא שעורכים אזכרה רבתי עם לימוד ועם סעודה ביום שהוא נפטר.

המקור לכך מובא ב ברש"י על התלמוד במסכת יבמות דף קכב עמוד א 

"ובתשובת הגאונים מצאתי כל הנך ריגלי דאמוראי היינו יום שמת בו אדם גדול קובעים אותו לכבודו ומדי שנה בשנה כשמגיע אותו יום מתקבצים תלמידי חכמים מכל סביביו ובאים על קברו עם שאר העם להושיב ישיבה שם."

 

ובספר הזוהר  עצמו יש הזמנה לבוא ולעלות אני מצטט לך (אל תבהל מהשפה הארמית תקרא פעם ופעמיים ושלוש ) 
"בני מרוניא צווחין בקטירין דחשיבו דלא יתקבר תמן, בתר דנפק פורייא הוה סליק באוירא, ואשא הוה להיט קמיה שמעו קלא עולו ואתו ואתכנשו להילולא דרבי שמעון (ישעיה נז) יבא שלום ינוחו על משכבותם, כד עאל למערתא שמעו קלא במערתא זה האיש מרעיש הארץ מרגיז ממלכות כמה פטרין ברקיעא משתככין ביומא דין בגינך דנא רשב"י דמאריה משתבח ביה בכל יומא, זכאה חולקיה לעילא ותתא כמה גניזין עלאין מסתמרן ליה עליה אתמר (דניאל יג) ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין "

 

ובתרגום חופשי בני מירון שבאו ללוויה של רשב"י שמעו קול המזמין אותם  לעלות ולבוא והתכנס להילולא של רשב"י. 

 

את אותו קול יש אנשים ששומעים עד ימינו אלה ויש להם הרגשה מיוחדת כשהם מגיעים לכמה דקות למירון לציון קברו של רבי שמעון בר יוחאי.

 

המנהג להדליק מדורות בלג בעומר קשור בקשר ישיר לעיניין זה מפני שמדורה היא כמו "נר זיכרון"  מדליקין מדורה עם אור לזכרו של אותו אדם שהפיץ את האור הגדול בעולם הוא ספר הזוהר .

 

 

 

 

 

 

 

 

1547 צפיות