http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

מדברים אמונה

אבק זה לא חמץ ניקיון חיצוני מוביל לנקיון פנימי

זוכר אני כשהייתי ילד קטן והלכתי לשחק עם בן דודי. השכונת קרית משה בירושלים בזמן חופשת הפסח מבית הספר הייתי רואה את דודי (הרב הראשי לישראל והראשון לציון) טורח ועמל ומתאמץ מאוד בנקיון הבית בימים שלפני חג הפסח ובבדיקתו מחמץ ביום שלפני חג הפסח (לקח לו כ3 שעות לעבור על הבית בדירת 3 חדרים עם נר ונוצה ..)

תמיד תמהתי האם אבק זה  חמץ?

למה צריך לנקות את הבית? הרי אבק זה לא חמץ?

 

וכששאלתי אותו הוא השיב ואני מצטט את דבריו "יש אנשים  התמהים על נשות ישראל, אשר במהלך הניקיונות לפסח עמלות לסלק גם את כל האבק שבבית, ומנצלות את ההזדמנות להשלכת חפצים מיותרים וכדומה - והרי: "אבק זה לא חמץ"!

אבק הוא באמת אינו חמץ. וגם החמץ עצמו היה צריך להתבטל "בשישים" כמו כל איסור אחר. ובכל זאת אנו נזהרים ב"משהו" חמץ ומבערים אותו מביתנו, מה שאיננו עושים ביחס לשאר איסורים. מדוע? כי החמץ הוא מעין יצר הרע.

כאשר אנו מנקים את הבית מחמץ - אנו גם מטהרים אותו מכל הדברים הרעים והמזיקים שבו. לכן אנו אומרים ב"יהי רצון" של ביעור חמץ: "כשם שביערנו חמץ מביתנו - כן נזכה לבער יצר הרע מקרבנו". כדאי להשקיע בביעור החמץ ככל שניתן, כך נזכה לבער גם את יצר הרע מקרבנו בצורה המירבית.

 

ניקיון  מביא  הארה

 

בתלמוד במסכת נדרים (דף מט) מסופר שהנכריים היו תמהים, מדוע פניו של רבי יהודה היו מאירות כל כך? מסבירה הגמרא, שלרבי יהודה היו מספר מנהגים שבעטיים זכה והתקיים בו: "חָכְמַת אָדָם תָּאִיר פָּנָיו" (קהלת ח, א). אחד המנהגים היה, שהקפיד על טהרת גופו, ודאג שלא יצטרך לנקביו.

במסכת שבת (כה, ב) מובאת הנהגה נוספת של רבי יהודה:

כך היה מנהגו של רבי יהודה בר אלעאי: ערב שבת מביאים לו עריבה מלאה חמין, ורוחץ פניו ידיו ורגליו, ומתעטף ויושב בסדינין המצוייצין, ודומה למלאך ה' צבאות.

למרות שהרחצה היא ניקיון חיצוני - טהרת הגוף הזו מביאה גם טהרה לנשמה. לכן לאחריה דמה רבי יהודה ל"מלאך ה' צבאות".

ובודא שגם גברים צריכים להיות שותפים!! בנקיונות הבית וגם הילדים צריכים להיות שותפים. וכך נאמר במקום אחר בגמרא (מסכת שבת מט) מסופר על אלישע "בעל כנפיים", שגם אצלו השפיעה טהרת הגוף על טהרת הנשמה, והגמרא לומדת ממנו הדרכה לציבור: "תפילין צריכין גוף נקי, כאלישע 'בעל כנפיים'". כלומר, יש לנקות את הגוף גם מבפנים (להיפנות לנקביו) משום קדושתן של התפילין, כך שלא יצטרך לנקביו בשעה שהתפילין עליו.

הגמרא מסמיכה הלכה זו לאלישע "בעל כנפיים", שהיה גם איש נקי וגם איש קדוש, בעל מופת ובעל מסירות נפש על מצות תפילין. מכאן אנו לומדים שנקיות הגוף משפיעה על נקיות הנשמה.

גם הגברים שאינם טורחים כנשותיהם בעניין חשוב זה, צריכים לדעת את ערך הניקוי. עליהם ללמוד מהנשים איך לחבב את המצוה היקרה הזו, כיצד ראוי באמת להתכונן לפסח בטהרה ובקדושה.

כמו בגוף - כך גם בבית. טהרת הבית וניקיונו משפיעים על טהרת הנשמה. אנו מנקים את הרצפה והארונות ומכוונים על ניקוי מהמחשבות הרעות ומהיצרים הרעים, ניקוי מטומאה ומקלקולים שונים. מנקים את הבית מחמץ - ומבטלים את החמץ מהלב.

 

 

 

 

וכיון שערך הניקיון הוא גדול וחשוב, טוב וראוי לכוון לפני הניקיונות, ולומר כך:

 

הריני מנקה את הבית ומכוון / מכוונת בזה לקיים מצות עשׂה מן התורה להשבית שׂאור וחמץ. ואתה האל הגדול הגיבור והנורא, תעזרני לנקות את מחשבותי. לנקות את מעשי. לטהר את ביתי, שלא ייכנס בבית הזה היצר הרע והמחלוקת. שתשפיע על הבית הזה שפע של טהרה וקדושה. "

 

מכאן למדתי את ערך הניקיון שבעצם מביא לניקיון פנימי . ובכך ניתן להתחיל שנה חדשה ואביבית בהתחדשות ובעוצמה שיכולה להצמיח ולגרום לשמחה שתלווה אותנו עד האביב הבא.

 

 

1021 צפיות