http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

מבקרים במשגב

יומן הביקורת הפנימית

דוח מסכם ביקורת פנימית במועצה אזורית משגב לשנת 2014

 

 

דוח מסכם ביקורת פנימית במועצה אזורית משגב לשנת 2014

 

כללי
1. ביקורת פנימית - הינה פעילות בלתי תלויה ואובייקטיבית של הבטחה assurance)  ) וייעוץ, אשר מיועדת להוסיף ערך ולשפר את פעולות הארגון. היא מסייעת לארגון להשיג את מטרותיו בהבאת גישה שיטתית וממוסדת, לשם הערכה ושיפור האפקטיביות של תהליכי ניהול סיכונים, בקרה, פיקוח ושליטה (governance).


2. מטרת הביקורת - לסייע לחברי הארגון בביצוע תפקידם שבתחום אחריותם.למטרה זו הביקורת הפנימית מספקת להם ניתוחים, הערכות, המלצות, ייעוץ ומידע הנוגעים לפעולותיהם.

3. הביקורת הפנימית במועצה אזורית משגב, מושתתת על החובה שנקבעה בפקודת המועצות המקומיות להעסיק בכל מועצה מקומית ומועצה אזורית מבקר פנימי לביצוע עבודת הביקורת (הוחל בינואר 2008).


4. בכל רשות מקומית תוקם ועדה לענייני ביקורת המורכבת מחברי מליאת המועצה, שמתפקידה לדון בדוחות הביקורת על הרשות  ולעקוב אחר תיקון הליקויים ויישום ההמלצות שהעלתה הביקורת.


5. תהליך בחירת נושאי  הביקורת:
א. תיאום עם יעדי וצורכי המועצה, לצורך קידום ושיפור תפקודי.  
ב.  הוועדה לענייני ביקורת במליאת המועצה.
ג. תגובה לתלונות, אירועים, וצרכים העולים מהשטח.

 

6. הנושאים שנבדקו:
א. הנגשת מבנים ציבוריים לבעלי מוגבלויות פיזיות.
ב. תיעוד ושימור מסמכים.
ג. בחינת התנהלות שיווק הקרקעות בפארק בתעשייה(תרדיון).

 

לדוח המלא-

 

 

 

7935 צפיות