http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

מבקרים במשגב

יומן הביקורת הפנימית

השתלמות לועדות ביקורת במועצות אזוריות

אנו שמחים להודיע על פתיחת השתלמות בנושא ביקורת בישובים, שמטרתה להכשיר ולסייע לחברי ועדות

הביקורת ביישובים למלא את תפקידם על פי חוק, ולתת בידיהם כלים מקצועיים לכך.

 

1061 צפיות