http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

מבקרים במשגב

יומן הביקורת הפנימית

מדריך לועדות ביקורת בישובי משגב 2010

 

התיקון בצו המועצות האזוריות,שנכנס לתוקף בינואר 2005, מורה על הקמת ועדות ביקורת לועדים המקומיים של יישובי המועצה. בעקבות התיקון בצו המועצות, החל מינואר 2005, חייבת בכל ועד מקומי בישוב לפעול וועדת ביקורת, הממונה ע"י מליאת המועצה.

נמצא, כי קיים קושי ביישום ובהטמעת ההנחיה הקבועה בחוק, בוועדים המקומיים מטעמים רבים ושונים.מכאן, שעלה הצורך בסיוע במדריך להלן, המתבסס על ריכוז מסד נתונים,ידע בסיסי וניסיון מצטבר עבור ועדות הביקורת ביישובי משגב הנשענות על מתנדבים, המתחלפים תדיר (בד"כ אחת לשנתיים) וחסרים בכלים רבים ובניסיון בעבודת הביקורת ביישוב.

לשימוש פורה.

 

1237 צפיות
תגובה אחרונה ב-22/11/2010 08:36:13 מאת דודו דהן