http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

אומרים שהיה פה

סיפורים מתולדות משגב

משגב נגלית לעין

 

שלום לתושבי משגב ולארכיונאים בדרך של הישובים,

מפנה את תשומת לבכם למיזם המתעד את עברנו ועתידנו...


ישראל נגלית לעין 

באין ארכיונים קטנים בישובים (ארכיון מרכזי ומרכז מבקרים - עוד פרויקט מחולל שינוי) הנה מקום לשימור חמרים שאתם חפצים ביקרם.

תיהנו, אסתי סלע/מורן

2051 צפיות