http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

קיימות וסביבה

פעולות לטיפול בלישמניה

 

 

כ"ח באדר תשע"ח

15 במרץ 2018

 

פעולות לטיפול בלישמניה

 

הגידול באוכלוסיית שפני הסלע בקרבת הישובים והתקרבותם לחצרות ולמבני המגורים מעוררת חשש הולך וגובר מפני הדבקות ממחלת הלישמניה. 

מאחר ושפן הסלע הוא חיית בר מוגנת, כל פעולה לטיפול באוכלוסיית השפנים מחייבת אישור של רשות הטבע והגנים. על פי המלצות רט"ג והמשרד להגנת הסביבה, הדרך היעילה ביותר לצמצם את אוכלוסיית שפני הסלע היא על ידי סילוק או איטום של חללי הסלע המהווים מרכיב חיוני בבית הגידול של השפנים. יש להדגיש שפעולות אחרות לדילול אוכלוסיית השפנים תהיינה יעילות רק לאחר צמצום והרחקה של בתי הגידול מאזורי המגורים. יחד עם זאת יש לזכור שחללי הסלע נמצאים בכל עבר: בשולי ישובים ובתוכם, במסלעות ובקירות תומכים, לעיתים בשטחים המכוסים צמחיה המקשים על ביצוע פעולות הנדסיות לסילוקם. 

 

בשנתיים האחרונות נקטה המועצה בכמה מישורים על מנת לנסות ולצמצם את הסיכון משפני הסלע. 

המועצה פנתה לרשות הטבע והגנים בבקשה להדק את שיתוף הפעולה ולאפשר פעולות נמרצות יותר. פניה של ראש המועצה לשר להגנת הסביבה נשאה פרי, כאשר משגב הוכרה כזכאית לקבלת תמיכות מתוקף החלטת הממשלה בנושא זה. בנוסף, פנינו לשר הבריאות והעמדנו אותו על חומרת המצב וביקשנו את התערבותו בקבלת סיוע ותקציב מתאים.

 

בהמשך לכך, המועצה ערכה מיפוי בכל הישובים בהם נמצאים שפני סלע והגישה בקשה לקבלת תמיכה במסגרת קול קורא שפרסם המשרד להגנת הסביבה (אנו מצפים לקבל תשובה בשבועות הקרובים).

 

בנוסף, נקטה המועצה מספר פעולות פיזיות בשטח ובראשן:

הפעלת צייד ולוכד לדילול אוכלוסיית השפנים.

עבודות הנדסיות נרחבות לסילוק מסלעות וחללי סלע בחוסניה. 

 

המועצה הגיעה להסכמה עם רט"ג שבישובים שבהם ננקטו פעולות לסילוק בתי גידול, תתאפשר במגבלות שונות פעילות לדילול אוכלוסיית השפנים. במקביל לכך, יצרנו שיתוף פעולה עם רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) והמשרד להגנת הסביבה שיאפשר לנו לגרוס סלעים ועודפי עפר בנהל מקוצר וללא תשלום תמלוגים לרמ"י.  

 

בכוונתנו לערוך במהלך 2018 תכנון מפורט בישובים, כולל אומדנים והכנת תיקי מכרז לביצוע העבודות ההנדסיות הדרושות.

 

הטיפול בבעיה זו הוא מורכב מבחינה טכנית, דורש משאבים כספיים גדולים ומצריך רתימת גופים מחוץ למועצה. אנו פונים לישובים ומבקשים ליצור עמנו קשר על מנת שננחה אותם כיצד לפעול.

 

 

 

 

 

 

 

1821 צפיות