http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

קיימות וסביבה

אסיפה שנתית של עמותת הסביבה

אסיפה שנתית של עמותת הסביבה תתקיים ביום חמישי 5.1.2017 בשעה 19:00

במבנה החדש שבגן הקיימות (מול המועצה).

 

על סדר היום-

סקירת פעילות העמותה ב-2015-2016

אישור הדו"חות הכספיים של 2015

אישור דו"ח וועדת ביקורת 2015

אישור רו"ח חדש לעמותה

שונות

 

 

 

 

1624 צפיות