http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

קיימות וסביבה

חימום בתנורי עץ ביתיים - מידע לתושב

חימום בתנורי עץ ביתיים - מידע לתושב

 

שלום לכלום,

 

המועצה ממליצה על שימוש באמצעי חימום חשמליים שהם הידידותיים ביותר לסביבה מאחר והשימוש בהם מונע פליטת מזהמים מקומית בישוב, כאשר זיהום האוויר הנוצר מייצור החשמל מטופל במקורו בתחנת הכוח. מזגני אוויר נחשבים לאמצעי החימום החסכוני ביותר. 
עשן משריפת העץ מכיל חלקיקים נשימים ועלול לפגוע בבריאותו של מי שחשוף לו באופן קבוע.
 

להלן מספר הנחיות בנושא: 

מיקום התנור והארובה: בכדי למנוע מפגעי עשן וריח לשכנים, יש למקם את התנור כך שהארובה תהיה מרוחקת ככל האפשר מבתים סמוכים. על פי הוראות התקן הישראלי לארובות (ת.י. 1368 חלק 2) על הארובה לבלוט 100 ס"מ לפחות מגובה הגג ו-60 ס"מ מעל לכל נקודה גבוהה יותר באותו גג שמרחקה אינו עולה על 3 מ'. בנוסף על הארובה להיות בגובה 100 ס"מ לפחות מעל הקצה העליון של חלונותיהם העליונים של בתי מגורים שמרחקם אינו עולה על 10 מ' מהארובה. תקן זה הינו מחייב ע"פ תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970 סעיף 11.01. 

יש להפעיל ולתחזק את התנור בהתאם להוראות היצרן. תנורים נושאי תו תקן ישראלי או אחר יבטיחו בדרך כלל שריפה יעילה וזיהום מופחת. 

יש להשתמש בעץ יבש בלבד: עצים רטובים ועצים המכילים שרף גורמים לעשן רב ולמפגע ריח בסביבות הבית. בנוסף, יעילותם האנרגטית של עצים רטובים נמוכה יותר. 

שרפו עץ טבעי בלבד: אין לשרוף עצים צבועים ומוצרי עץ מעובדים כגון MDF וסיבית, עצים מטופלים נגד חרקים וכדומה. מוצרים אלה מכילים דבקים, צבעים ותוספים ששרפתם עלולה לפלוט לאויר מזהמים שונים. כמובן שאין לשרוף מוצרי פלסטיק וחומרים אחרים. 

מקור העץ: העלייה בשימוש בעץ להסקה גורמת בצידה לעלייה בכריתה בלתי חוקית ובפגיעה חמורה ביערות ובשמורות הטבע. חשוב לדעת כי הובלת עץ מחויבת ברישיון מקק"ל. מומלץ לדרוש מספק העץ להציג בפניכם את רישיון ההובלה שלו, ולא להתפתות לעסקות זולות ממקור בלתי אמין. 

בטיחות: תנורי עץ מגיעים לטמפרטורות גבוהות במיוחד, ולכן יש להקפיד על בטיחות השימוש בהם. מומלץ לרכוש תנור בעל תו תקן ולהתקינו ע"י בעל מקצוע מיומן. יש להרחיק חפצים דליקים מהתנור ומהארובה. בבתים בהם יש ילדים מומלץ להתקין מחסום בטיחותי שימנע התקרבותם לתנור. כמו כן מומלץ, בכל בית, להחזיק באמצעי כיבוי אש כגון מטף וגלאי עשן. 
התחשבות בשכנים: במקרים רבים גורם העשן מטרד לשכנים קרובים. מומלץ לברר מידי פעם עם השכנים האם העשן אינו מפריע להם ובמידת הצורך לבחון את הדרכים להפחתת המפגע. ניתן לפנות ולהתייעץ עם אגף קיימות וסביבה במועצה. 

 

תודה על שיתוף הפעולה


 דובי רייטמן

 

אגף קיימות וסביבה

1369 צפיות