http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

קיימות וסביבה

קורס ועדות איכות סביבה ופיתוח מנהיגות סביבתית בישובים

 

 

קורס ועדות איכות סביבה ופיתוח מנהיגות סביבתית בישובים

מבוא

הקורס הינו חלק ממערך פיתוח מנהיגות סביבתית אזורית לקהילות משגב שבתחומי המועצה. הקורס יכלול מפגשי למידה וסיורים בנושא קיימות וקהילה בדגש על הובלת שינוי במרחב לב הגליל. נחשף לצדדים נוספים בתחום הקיימות בדגש מקומי, נכיר דרכים ודוגמאות לעשייה באזור, נתמודד עם קשיים העולים מתוך העשייה בישובים, נקבל כלים להנהגה ונלמד כיצד להוביל עשייה בת קיימא.

הכשרת נציגים מיישובי משגב כמנהיגים תאפשר המשך מיסוד רשת מנהיגות סביבתית אזורית במועצה וכפועל יוצא, תחזק את ההון החברתי והקשרים שבין ובתוך הקהילות.

מטרות

  • הקמה וטיפוח גרעין פעילים ומנהיגים שיעורר שינוי וקידום הפעולה הסביבתית במשגב.
  • פיתוח פרויקטים בתחומי הישוב ובאזור.
  • העצמה ומתן כלים לפעילים.

תכנית הקורס

התכנית כוללת 10 מפגשים בהם יכירו המשתתפים צדדים שונים של קיימות ומקומיות. כמו כן יערכו שני סיורים להשראה וללמידה פעילה בנושאים אלו. בנוסף, כל משתתף יפתח משימה אישית במהלך הקורס. 

נושאים עיקריים שילמדו במפגשים

מקבוצה לקהילה. התקבצות, עבודה ביחד ולבד; שחקנים וסוגי הון בקהילה.

מגמות בקיימות. מאיכות סביבה לאקולוגיה חברתית; סוגיות בקיימות

ופיתוח בר קיימא ביישובים קהילתיים.

משאבים ואתגרים מקומיים. קשרים ויחסי גומלין בגליל.

זהות קהילתית וקיימות. יצירת רשתות חברתיות והעצמה של הזהות הקהילתית

 

 

 

 

 

 

תכנית המפגשים

 

סמסטר אביב הסתיים בסוף חודש מאי 2016  השתתפו 15-20 פעילים ביישובים  (בנוכחות משתנה).

סמסטר סתיו 2016

זהות מקומית וחוסן קהילתי

יום ד'

14.9 שעה 18:00

זהות מקומית, קהילתית, רב- דורית.

למידת עמיתים: מהם מאפייני הקהילה ביישובים המשתתפים

נירית קורן-לורנס- "שדמות"

 

שותפים לעשייה

יום ד'

28.9 שעה 18:00

מחזור כמקרה מבחן לשיתוף פעולה.

הפורום האזרחי הפועל בבקעת בית הכרם.

ישוב לדורות

 

דובי רייטמן - רכז פסולת ותברואה במשגב

ברוך קומפנו- עמותת הסביבה

נציג המועצה- יישוב לדורות

דני עברי !  

סיור:

המגוון שבקיימות

יום שישי  28.10

8:30-14:00

קיימות עירונית: היכרות עם פרויקטים בחיפה

בבדיקה.

שטחים פתוחים

יום ד'

9.11 שעה 18:00

שטחים פתוחים והיבטים של שימור ופיתוח אקולוגי

היבטים שונים של קיימות ופיתוח בר - קיימא במשגב. (*בדגש שטחים פתוחים- מעורבות הציבור)

 יעל - אקולוגית איגוד ערים

גליל מערבי

צור אבלס- רכז איכות סביבה

מפגש סיום

יום ד'

23.11 שעה 18:00

סיכום-

מפגש חוויתי בגן הקיימות ומחשבות על העתיד

הצגת פרויקטים יישוביים

אלה מרגלית

נירית קרן

 

 

1306 צפיות