http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

קיימות וסביבה

הוקם צוות עבודה לקידום שכונות ויישובים בני קיימא במרחב הכפרי

הצוות מאחד נציגים מארגונים רבים ומגוונים, שידונו יחד בשאלה-

כיצד לתכנן ולבנות שכונות המשתלבות בסביבה ויוצרות מרחב תומך קהילה


יישובי משגב נמצאים בתנופת פיתוח משמעותית, הם הולכים ומתרחבים, קולטים תושבים חדשים ומשנים בהדרגה דפוסי חיים. השאלה, שעולה ביתר שאת עם גידול הישובים, היא מהי דמותם הפיזית של הישובים, וכיצד התכנון הפיזי תומך ומשתלב בחזון של השתלבות בסביבה, חיזוק המקומיות, ויצירת חיי קהילה משמעותיים.

מחשבות אלה הניעו את צוות העבודה החדש להתגבש יחד עם מרכז המועצות האזוריות ושותפים נוספים, כדי להניח קווים מנחים למתכננים, בבואם לתכנן הרחבות ושכונות חדשות. השותפים רבים ומגוונים: מנהל התכנון, משרד החקלאות, משרד השיכון, מהנדסי ועדות מקומיות, ועמיתים מכמה מועצות אזוריות. 

לפני כשבועיים נערכה פגישה ראשונה של ועדת ההיגוי ולשמחת המארגנים לא נותר כסא אחד ריק. משרדי הממשלה ואנשי המועצות האזוריות, התנועה הקיבוצית, כולם רואים חשיבות רבה בהתייחסות לנושא זה. 

בפגישה הובעה מורת רוח ודאגה מכך שהחזון הקהילתי של הישובים לא מקבל ביטוי מספק בתכנון ואם לא נזדרז, יאבדו הישובים את הייחוד שלהם. במקום ליצור מרחב פתוח המאפשר מפגשים אנושיים, נקבל קירות והפרדות הקוטעים את המרחב הציבורי. במקום ליצור מרחב המעודד תנועה רגלית, התכנון מתבסס על תנועה רכובה. במקום ליצור רחובות עתירי צמחיה מצלה, נסללים כבישים רחבי ידיים דלי צמחיה. 

היו שאמרו כי זו רוח התקופה וכך רוצים האנשים. אך רובם הסכימו שחובתנו לפעול על מנת לשמר את האיכויות של הישובים במרחב הכפרי ושזוהי משימה חשובה במיוחד נוכח לחצי הבינוי והגדלת היצע הדיור בארץ. יחודו של הישוב הקהילתי והעובדה שהוא דגם השונה מהישוב העירוני ומשכונה פרברית, מהווה הצדקה לקיומו ולהתפתחותו. 

גלעד אוסטרובסקי, מנהל אגף קיימות במועצה ונציג משגב בפורום: "המשימה שלקחנו על עצמנו היא לנסח מהם המרכיבים העיקריים שעושים את הישוב הכפרי לאיכותי וקהילתי ולקבוע הנחיות מעשיות ליישום הרעיונות האלה. זו משימה מאתגרת שהשלמתה תארך זמן, אבל יש בה שליחות וחשיבות. אמשיך לעדכן אתכם על המשך העבודה והתפתחותה."

761 צפיות