http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

יומן המועצה

נושאים על הפרק - משולחן המועצה

הטבות במס הכנסה לתושבי משגב

 

נתחיל מהסוף -. שמח לעדכן כי כל יישובי משגב צפויים להטבות מס בשנת 2018.

הבשורה הזו היא פרי עבודה ממושכת ומורכבת, כה ממושכת ורבת תלאות שעד שלא אראה בפרסום הרשמי של רשות המיסים לא אאמין, ובנוסף, אצטרך להמשיך ולפעול כדי שיימשך כך גם בשנים הבאות, ובכל זאת - בשורה משמחת לכולנו.

הניקוד החדש מעביר את רוב ישובי משגב  למדרגה של 7% אחוז פטור עם תקרה שנתית של 132,000. הישובים הבדואים יזכו למדרגת הטבה גבוהה יותר.

 

ועכשיו נלך קצת אחורה, למי שמתעניין לעומק ולרוחב:

בראשית נולדה מדינה, ואיתה נוצרו מיסים. אף אחד לא אוהב לשלם מס, אבל כולם רוצים ביטחון (צבא, משטרה), סדר (חוקים, משפט), חינוך, רווחה, תרבות ועוד.  

 

יחד עם המיסים נוצרו גם "הטבות במיסוי", מנגנון כלכלי ידוע, המאפשר למדינה לכוון את התנהגות התושבים והמשק לכוונים שהמדינה מתעדפת. כך נוצרו הטבות במס הכנסה לישובים אליהם המדינה רצתה שיגיעו יותר תושבים.

 

בשנים ההן המחוקק יצר רשימות ישובים מועדפים, כאשר לכל ישוב ברשימה הוגדר אחוז הפטור ממס והתקרה המרבית לפטור. מאחר שלא נוצרו בתקופה זו קריטריונים, רשויות שלא נכללו ברשימה הגישו עתירה כנגד המדינה בדרישה לכלול אותן. הטיפול בעתירה זו נמשך שנים, כאשר המדינה לא יכולה להצדיק את הרשימות הללו.

 

לפני כשנתיים ועדת הכספים בכנסת לקחה את המשימה הזו, וחוקקה את חוק הטבות המס, המגדיר קריטריונים לזכאות בהטבות מס הכנסה. הקריטריונים כוללים: סמיכות לגבול, אשכול כלכלי-חברתי, ואשכול פריפריאלי.

 

באותו זמן משגב דורגה באשכול כלכלי-חברתי 7 ובאשכול פריפריאלי 4. בעקבות עתירה תקדימית שהובלתי, בג"ץ הכריע שיש לראות את משגב באשכול 6 לטובת הקצאות תקציבים ממשרדי הממשלה. ואמנם כך היה, וזכינו בשלוש השנים הללו להעברות של מעל 30 מיליון ₪ כתוצאה מפסיקה זו. אבל רשות המיסים התנגדה להחיל את הפסיקה הזו גם בנושא הטבות המס, ובג"ץ תמך בעמדת רשות המיסים.

 

פעלתי בכנסת במהלך חקיקת חוק הטבות המס, ואחד ההשגים הוא הכללת פיסקה בחוק האומרת שאם רוב ישובי מועצה אזורית זכאים להטבות מס, אזי כל הישובים יקבלו את ההטבות למשך מספר שנים (כיום 3 שנים). עוד נקבע בחוק שיש לפרסם אשכול חברתי-כלכלי ואשכול פריפריאלי לכל ישוב במועצה אזורית בנפרד.

 

כחלק מתפקידי ברמה הארצית אני מכהן כיו"ר ועדת הכלכלה של מרכז המועצות האזוריות. בתפקיד זה אני מרכז ופועל בכל נושא כלכלי הקשור למרחב הכפרי. בין היתר אני חבר בועדות המייעצות של הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה הדנות במדדים הללו.

 

חשוב לי לציין כי הדיונים בועדות המייעצות של הלמ"ס הם מקצועיים ביותר, ברמה גבוהה, ומאוד ענייניים. במהלך הדיונים הללו דנים באופן החישוב ובפרמטרים מהם יחושבו המדדים, אבל אין לנו גישה לנתונים עצמם (בד"כ יש להם חסינות של צנעת הפרט), ואנו לא רואים את התוצאות לפני הפרסום הרשמי, כך שהענייניות וחוסר האינטרס נשמרים.

 

במהלך הדיונים במדד החברתי-כלכלי שפורסם בסוף שנת 2016 ביקשנו לדייק את המדד כך שימדוד פעילות כלכלית מעורבת בצד החברתי, שתשקף את המציאות בדיוק האפשרי. כתוצאה מכך נוספו למדד שני משתנים חשובים המודדים פעילות כלכלית ורווחה: מספר ממוצע של ימי שהות בחו"ל, ושווי ממוצע של רכבים. משתנים אלו מצביעים על יכולת כלכלית של תושבים, ובצירוף יתר המשתנים הם מסבירים טוב את הרמה החברתית-כלכלית של הרשויות.

 

לא על הכל הסכמנו. דרשנו גם שערך הדירות הממוצע יכנס כמשתנה בחישוב המדד החברתי-כלכלי, אבל זה לא התקבל, בעיקר בשל חוסר נתונים מהימנים. נושא נוסף שעלה בדיונים הוא כיצד מחלקים את האשכולות. זה נושא מאוד מקצועי שההסבר שלו לא פשוט. אסתפק בכך שאתן דוגמה: במדד הקודם ערך המדד למשגב היה 0.744,  והיינו הרשות שפתחה את אשכול 7. עתרנו לבג"ץ כנגד דירוג זה, בטענה שמספר ישובים (ערב אל נעים, אשבל, פלך) לא נפקדו, ואילו היו נפקדים ערך המדד של משגב היה יורד וממקם אותנו באשכול 6. באופן תקדימי בג"ץ קיבל את הטענה שלנו.

במדד האחרון ערך המדד של משגב הוא 0.707 (נמוך מזה של המדד הקודם), אבל אנו באמצע אשכול 7. מדוע גבולות האשכולות זזו באופן שכזה? - על כך נערכו דיונים רבים, והתקבלה עמדת הלמ"ס.

 

ומה זה קשור להטבות המס?

לניקוד אותו אנחנו מקבלים. אילו היינו באשכול 6 הניקוד היה מספיק לנו לקבל הטבות מס, אבל באשכול 7 לא מספיק.

 

חוק הטבות המס קבע שיש לפרסם מדד לכל ישוב במועצה אזורית. המשכנו בועדות ההיגוי בלמ"ס, ולאחר פרסום המדד החברתי-כלכלי פורסם אשכול לכל ישוב בנפרד. כתוצאה מכך הישובים הבדואים במשגב, שדורגו באשכול 2 נכנסו השנה לזכאות במס, כמו גם הררית שדורגה באשכול 6. יתר ישובי משגב מדורגים באשכולות 7-9, ולכן לא נכנסו.

 

מדד פריפריאליות

בהמשך, השנה נערכו בועדות ההיגוי דיונים לגבי המדד הפריפריאלי. היה לי ברור שיש עוות במדידת המועצות האזוריות, מאחר והחישוב הקודם לקח את המועצה האזורית ככזו שממוקמת במרכז השירותים של המועצה - היכן שבית המועצה נמצא.  מאחר וברוב המועצות האזוריות מיקום בית המועצה לא מייצג את כלל המועצה, זהו עוות שלא מתחשב בפריסה הגיאוגרפית של המועצות האזוריות, ורציתי לתקנו.

 

בדיונים סוכם שדירוג מועצה אזורית יהיה שיקלול ערכי הישובים שלה, המייצג נכון יותר את המועצה האזורית. בשבוע שעבר פורסם המדד הפריפריאלי החדש, המראה שמשגב נמצאת באשכול פריפריאלי 3, ומוסיף דירוג לכל ישוב בנפרד (במשגב בין 3-4).

 

לפי לשון חוק הטבות המס כל ישובי משגב הנמצאים מצפון לקו רוחב 750 צריכים להיות זכאים להטבות מס בדרגות שונות. החוק מגדיר שהאשכול לישוב ילקח כנמוך בין אשכול המועצה ואשכול הישוב, לכן החוק מגדיר שלצורך הטבות המס כל ישובי משגב יהיו באשכול 3 המזכה בהטבות.

 

במשגב ישנם 5 ישובים מדרום לקו רוחב 750: דמיידה, מורשת, יודפת, אבטליון ומצפה אבי"ב. לפי לשון החוק אם רוב הישובים זכאים להטבות מס, אזי יתרת הישובים יהיו זכאים עד לשנת 2018.

 

לכן בהתאם ללשון החוק, וכל עוד החוק לא שונה, כל תושבי משגב יהיו זכאים להטבות מס בשנת 2018, אך במדרגות שונות: הישובים הבדואים יגיעו למלוא הזכאות (12% עד לתקרה של 192,000), ויתר הישובים יהיו זכאים למדרגה הראשונה (7% עד לתקרה של 132,000 ₪).

 

מאחר וזו הפעם הראשונה, עלינו לפעול ולוודא שאכן כך יקרה, ואת זה אני אעשה בחודשים הקרובים. במקביל המועצה נערכת להוצאת אישורי תושב שהם תנאי לקבלת הטבות המס. אנחנו בודקים את האפשרות לשלוח מראש את אישורי התושב בהתאם לנהלי רשות המיסים.

 

אמשיך ואפרסם עדכונים בהמשך.

 

 

 

 

468 צפיות