http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

יומן המועצה

נושאים על הפרק - משולחן המועצה

הטבות מס במשגב - קבלת אישור תושב

תושבים יקרים,
שמח לעדכן, שכפי שפרסמנו לפני חודש – שנת 2018 נפתחת כשכל תושבי משגב ברשימת מקבלי ההנחות.

עתה אנו נערכים להעברה מזורזת של כל האישורים כפי שמפורט בהמשך.

שתהיה לכם שנה אזרחית נהדרת.

שלכם

רון שני

 

  

מי זכאי להנחה וכיצד מקבלים אותה:

כדי לממש את הזכאות יש צורך בקבלת אישור תושב, בהתאם לקריטריונים.

המועצה נערכת להנפקת אישורי תושב לזכאים בשלבים הבאים:

1.      משלוח יזום של האישורים, ע"י המועצה, לתושבים שעונים על כל ארבעת הקריטריונים הבאים:

·        תושב משגב ורשום במרשם התושבים לפחות שנה

·        משלם ארנונה (קיים במרשמי הארנונה של המועצה)

·        משלם מים (קיים במרשמי קולחי משגב כמשלם אגרת ביוב)

·        במידה ויש ילדים בגילאי מערכת החינוך – לפחות ילד אחד רשום במערכת החינוך במשגב

 

רק מי שעונה על כל ארבעת הקריטריונים הנ"ל יקבל מהמועצה אישור תושב במהלך הראשון.

האישור יישלח במייל למי שיש כתובת מייל מעודכנת במחלקת הגזברות.

לכל האחרים – האישור יישלח בדואר.

 

מהלך זה יבוצע במהלך שבוע הבא – החל מ-7/1/2018 .

 

2.      כל מי שלא יקבל את האישור עד ה-21/1/2018 יוכל לפנות למזכירויות היישובים , באופן מקוון, למלא טופס 1312 (בקשה לקבלת אישור תושב).

הטופס יישלח אוטומטית למזכירות היישוב.

הנחיות לגבי מילוי הטופס וקישור לטופס המקוון יפורסמו במהלך השבוע הבא הן באתר המועצה והן במזכירויות הישובים.

בכל ישוב יש מורשה אחד להנפקת אישורי תושב, אשר יבדוק עמידה בקריטריונים הבאים:

תושב משגב (עפ"י צילום תעודת זהות) לפחות שנה – תנאי סף!

קריטריון אחד בלבד נוסף מתוך הרשימה הבאה:

חוזה שכירות

משלם ארנונה

משלם מים

ילד רשום במערכת החינוך במשגב

 

יש לשים לב:

·        כל מי שמקבל את אישור התושב (במייל, בדואר, ממזכירות היישוב) חייב לחתום על ההצהרה בטופס (הצהרת המבקש). להצהרה זאת ולחתימה עליה יש אחריות פלילית.

·        את הטופס יש למסור למעסיק (לשכירים) או להעביר למייצג (לעצמאים).

 

 

1342 צפיות
תגובה אחרונה ב-04/01/2018 21:22:07 מאת רפי קדישביץ