http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

יומן המועצה

נושאים על הפרק - משולחן המועצה

צירי התנועה במשגב – התפתחויות השנים האחרונות והתכנון לשנים הבאות

חלק שני - כביש 784 והמשכו לכביש 781 - 

זה הציר האורכי המרכזי במשגב. מתחיל בצומת כרמיאל מערב, ויורד דרומה דרך שורשים, יובלים, צומת משגב ורקפת, לשם, יודפת, הר שכניה, כאוכב, מורשת, דמיידה, כפר מנדא ועד לצומת המוביל. לפי דרישתנו, הוקמו לאורכו בשנים האחרונות מעגלי תנועה בשורשים, יודפת ומורשת, ובקרוב יוקם מעגל תנועה בצומת הר שכניה, וכן הותקנו רמזורים בצומת משגב. גם שכנינו דורשים פתרונות, ולכן הוקמו מעגלי תנועה בכאוכב ובכפר מנדא. המפגש בין כביש 784 לכביש 805 הבא מסח'נין מביא עומסים גדולים מכל הכוונים; לפי דרישתנו מקטע הכביש מצומת תרדיון ועד לצומת משגב ישודרג בקרוב, כך שנפח התנועה שיוכל להעביר יגדל משמעותית. 

אזור הכניסה לדמיידה, והעיקולים החדים בכביש 784 מקבלים כיום טיפול להרחבה באזור הזה.

בשל העומסים הגדולים בכביש 70, רבים מהנהגים בוחרים לנסוע ולקצר דרך כביש 784 ומשם לצומת אבליים בכביש 781 או להמשיך על כביש 784 עד לצומת יפתחאל. תנועה זו הבאה מצפון מעמיסה מאוד את ציר 784, ואנו חווים עומסים גדולים בשעות הבוקר ואחה"צ. הצגנו למשרד התחבורה שכביש 784 נהפך לציר אורך משמעותי ודרשנו מהם פתרונות לכך.

 

כביש 805:

 

זהו כביש הרוחב במרכז המועצה, ולאורכו נמצאים יעד, עצמון, משגב, פארק תעשיות משגב (תרדיון), סח'נין עראבה ודיר חנא. הכביש שודרג ורובד מחדש בשנים האחרונות, בחלקים ממנו נסללו נתיבי האטה בעליות. כאשר יש עומס בכביש 70 (במיוחד לפני השידרוג של צומת אחיהוד) תנועה רבה מגיעה ממנו לכוון צומת משגב ולמפגש עם כביש 784 לכרמיאל. הקטע מתרדיון למשגב, כאמור, יורחב בתקופה הקרובה.

 

בתוך סח'נין ועראבה כביש 805 נהפך להיות רחוב עירוני פנימי והתנועה בו קשה ואיטית. יש תכנון להסיט את תוואי הכביש צפונה, מצומת תרדיון, לעקוף את סח'נין מצפון, ולהתחבר למחלף בנחל חילזון מתחת ללוטם. במאמר קודם הרחבתי על המחלוקת עם סח'נין לגבי תוואי הכביש. אנו פועלים להביא לכך שכביש 805 עוקף סח'נין יקודם לתכנון מפורט וביצוע בשנים הקרובות.

 

המועצה תחל בקרוב בביצוע מעבר תת קרקעי מתחת לכביש באזור צומת עצמון, המעבר יאפשר חציה בטוחה של הולכי רגל את הצומת וחיבור של שביל האופניים לאורכו של הכביש ללא צורך בחציית הכביש.

 

בקטע הכביש מצומת שעב לצומת משגב  צפוי להתבצע פרויקט לשיפורי בטיחות הכולל בין היתר הסדרת מפרדות (קשיחות או רכות) בין נתיבי התנועה בכיוונים השונים, תכנון הפרויקט הסתיים ואנו פועלים לתקצוב ביצועו.

 

כביש 804:

 

זהו כביש אורך קצר המחבר את עראבה (כביש 805) לכביש 85 (בצומת  ראמה),  ובדרך עובר את לוטם, מעלה צביה, חוסניה, סלאמה וראס אל עין עד שמגיע לצומת ראמה.

במשך שנים רבות הכביש היה נסגר בחורף עקב הצפות במעבר של נחל חילזון, ובכך מנתק את הישובים המזרחיים ממשגב. לפי דרישתנו הוקם מפרידן ומעביר מעל נחל חילזון, ומאז הכביש פתוח בכל ימות השנה ללא תלות במזג האויר.

צמתי הכניסה לישובים לוטם ומעלה צביה הוארו בשנים האחרונות, אך הם עדין בעייתיים מאחר ואין נתיב האטה והאצה בפניות, ולמעשה מי שפונה ללוטם או למעלה צביה עומד באמצע הכביש וממתין שהתנועה ממול תעבור. עמידה זו גורמת לתאונות רבות (בעיקר נזק). אנו דורשים הסדרה של נתיבי האטה והאצה.

בהמשך כביש 804 מגיע לסלאמה. לסלאמה שלוש כניסות מהכביש, כאשר הן לא מוסדרות: חשוכות וללא נתיבי פנייה. דרשנו ממשרד התחבורה להכיר בצמתים אלו כמוקדי סיכון, ואנו בשלבים מתקדמים של הכרה זו. לאחר ההכרה יבוצע תכנון שיסדיר את הצמתים.

כביש 804 ממשיך לראס אל עין, הנמצא משני צידי הכביש. צומת הכניסה לראס אל עין תועתק צפונה לשכונה החדשה, ושם יבנה מעגל תנועה בתקופה הקרובה.

 

כביש 7955: צומת יודפת להררית

 

כביש זה נסלל ככביש גישה לאבטליון והררית. הוא מחבר גם את עראבה בצומת מסלחית, ולמעשה משתמשים בו כעוקף כביש 805, ומכאן שהתנועה בו עולה. הכביש היה צר מאוד כך ששני כלי רכב נאלצו להאט כשחלפו אחד מול השני. בעקבות דרישתנו ומו"מ עיקש עם נתיבי ישראל, נת"י קיבלו את האחריות לכביש הזה, הרחיבו וסללו אותו מחדש, כך שהנסיעה בו כיום בטוחה יותר. עם זאת, מאחר ונוח לנסוע בו, התנועה העוקפת את סח'נין מגיעה אליו, ומהירות הנסיעה עלתה (למרות שהוא מתוכנן למהירות של 60 קמ"ש). עומס זה יצר גם את הצורך להסדיר את צומת יודפת, ולכן הוקם שם מעגל תנועה.

 

כביש 8556: כרמיאל להר כמון

 

כביש זה נסלל ככביש גישה לכמון, כמאנה ומכמנים, וגם הוא היה כביש צר, מפותל ומסוכן. כמו הכביש להררית, פעלנו מול נתיבי ישראל, והכביש עבר לאחריותם. כתוצאה מכך הכביש נסלל מחדש בתואי המתוכנן שלו, ומשרת את ישוב הר כמון. כשנסלל הכביש המשודרג העבודה לא הושלמה: נשאר קטע לא משוקם ליד כרמיאל, ונוצרו עוותים בסלילה במספר מקטעים. בעקבות דרישתנו, לאחרונה כל הנושאים הללו נפתרו.

צמתי החיבור לישוב כמאנה טורם הוסדרו במתכונתן הסטאטוטורית, לפני כשנתיים ביצענו יחד עם משרד התחבורה את מעגל התנועה לחיבור כמאנה המערבית לכביש 8556, אנו פועלים מול משרד התחבורה, נתיבי ישראל ומשרד השיכון להשלים את הסדרת הצמתים הסטאטוטורים ליתר שכונות הישוב.

 

כביש 781 – מצומת מורשת לצומת אבליים

 

הכביש מרובה בחיבורים מסוכנים ולא מוסדרים. ניתוק חיבורים אלה הינו עבודה סיזיפית שדורשת שילוב פעולה בין חברת נתיבי ישראל והמשטרה, פעולתם בנושא אינה משביעה רצון בשלב זה. בכביש 781 ישנם מהמורות וטלאים רבים, אנו פועלים מול נתיבי ישראל לביצוע ריבוד מלא של הכביש – צפוי להתבצע לקראת סוף השנה הנוכחית.

 

צמתים

 

חלק גדול מהבעיות לאורך צירי התנועה נמצאות בצמתים. אם במפגש כבישים, או בחיבור כבישי גישה לישובים. בשל העומס נוצר מצב בו היציאה מהישובים, במיוחד בפניות שמאלה, נעשתה קשה ומסוכנת. הפתרונות "הקלאסיים" שניתנו היו נתיבי האטה והאצה המאפשרים חציית הצומת בשני שלבים. עם זאת, ככל שהעומס המשיך לעלות, גם פתרונות אלו לא נתנו מענה מספק.

 

לכן אנחנו פועלים מול משרד התחבורה ונתיבי ישראל להקמת פתרונות טובים יותר: רמזור או מעגל תנועה. פתרונות אלו מאפשרים גם חציית כביש להולכי רגל באופן יותר בטוח.

 

בעקבות דרישותינו, הוקמו בשנים האחרונות רמזורים בצמתים הבאים: גילון ובר לב על כביש 85; משגב-רקפת ולשם (בשיתוף עם רפאל) על כביש 784. וכן הוקמו מעגלי תנועה בצמתים שורשים, יודפת, מורשת בכביש 784, ובשיתוף הרשויות השכנות גם בכאוכב וכפר מנדא.

 

בצומת טל אל על כביש 70 מוקם בימים אלו רמזור, ומעגל תנועה בצומת קורנית נמצא בתכנון ובהמשך יכנס לביצוע. מעגל תנועה בצומת ראס אל עין נמצא לקראת תחילת ביצוע.

 

הקמת המחלף בצומת כרמיאל מערב התעכבה זמן ממושך מידי מסיבות שונות (תהליכים סטאטוטוריים, עתירות משפטיות וכד') הפרויקט לקראת מכרז והעבודות צפויות להתחיל בעוד כ- 5 חודשים.

 

בשנים האחרונות השלמנו מול נתיבי ישראל את הארת מרבית הצמתים על הכבישים האזוריים שלא היו מוארים (צומת שורשים, מורן, מצפה אבי"ב, לבון, מעלה צביה, לוטם וכד'), עבודתנו לקידום הארת צמתי סלאמה וראס  אל עין טרם הושלמה.

 

אנו דורשים ומטפלים בהסדרת הצמתים בכניסה לסלאמה כמוקד סיכון, וכן בנתיבי האטה בלוטם, חרשים ומעלה צביה. התחלנו לדבר עם משרד התחבורה לגבי העומס בצומת אבליים.

 

סיכום

 

תשתיות התחבורה במשגב קיבלו דחיפה משמעותית בשנים האחרונות בשידרוג כבישים וצמתים (ועוד לא הזכרנו את מסילת הרכבת לכרמיאל כפרויקט תחבורתי להסעת המונים חשוב מאין כמותו). עם זאת, יחד עם עליית רמת החיים באזור, העומס בכבישים עולה כל הזמן, והפתרונות שניתנים מספיקים לתקופה קצובה. אנחנו עוקבים אחר ההתפתחויות, ומציגים את הדרישות למשרד התחבורה ולנתיבי ישראל במטרה להגיע לפתרונות נוספים. כך אנו עושים, וכך נמשיך לעשות.     

 

 

 

2442 צפיות