http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

יומן המועצה

נושאים על הפרק - משולחן המועצה

מחצבת שגב – סוף סוף – הסוף

לאחר מאבק ארוך ועיקש של המועצה ושל הוועדה לתכנון ובנייה, אני שמח לבשר שהצלחנו להפסיק את פעולתה שלהמחצבה סופית ולשים קץ למטרד רב השנים.

בהמשך נקדם תוכנית שיקום, תוכנית שתהפוך את המפגע הוותיק לאתר נופי לרווחת הציבור. יחד, בשיתוף ציבור תושבי משגב, נבחר ונתכנן את עתיד המקום, כמיטב המסורת של משגב. ועכשיו נגלגל את הסרט לאחור ונתחיל מהתחלה. רבים מתושבי משגב מכירים היטב את האתר המכונה "מחצבת שגב".

המחצבה החלה את פעילותה בשנות ה 50- של המאההקודמת, הרבה לפני שהאזור התחיל להתפתח. המחצבה שימשה כמקור לכריית אגרגטים לענף הבנייה והפיתוח וכמקור פרנסה לתושבי היישוב שגב והכפרים הסמוכים.עם השנים, ככל שהתרחבה פעילות המחצבה, התחלנו להרגיש יותר ויותר את השפעתה השלילית, המתבטאת במפגע נופי חמור ובכמויות ניכרות של אבק המרחף באוויר ומתפשט אל היישובים הסמוכים: עצמון, רקפת, יעד, יובלים ולמרכז השירותים במשגב. הפיצוצים והרעש וזעזועי הקרקע הנגרמים מהם, אשר ליוו אתעבודת הכרייה, גרמו לנזקים לבתי התושבים הקרובים למחצבהו למטרד וחרדה בקרב רבים. אם לא די בכך, הרי שגם התנועה הערה של מובילי האגרגטים ומערבלי בטון לא תרמה לשיפור מצב הפקקים בכבישי משגב.

בשנים האחרונות התעצם הקונפליקט בין המחצבה לבין הציבור במשגב, כאשר המשך פעילותה של המחצבה מאיים על איכות החיים ובריאות הציבור ופוגע בפיתוח היישובים והמועצה. חרף זאת, ובניגוד לדרישות משגב, החלה החברה המפעילה את המחצבה לקדם תוכנית להרחבת האתר לכיוון המזרח - חרבהג'מום.

תוכנית ההרחבה הוגשה למוסדות התכנון ובכלל זה גם לוועדה המקומית משגב וזו העבירה למחוז המלצה חד- משמעית ונחרצת נגד קידום התוכנית. כתוצאה מכך, הקפיאה הוועדה המחוזית את התוכנית והיאנגנזה בסופו של דבר. היזמים לא אמרו נואש וניסו לקדם הרחבת האתר במסלול הארצי, זאת אגב עדכון תוכנית המתאר הארצית לכרייה וחציבה-תמ"א 14 ב', תוכנית המקודמת בימים אלה על ידי המדינה.המועצה והוועדה המקומית התגייסו במלא הכוח למאבק נגד הגזרה. הכנו מסמכי עמדה מקצועיים אשר הופצו לגורמים המעורבים בקבלת ההחלטות ולציבור. ביישובים הנוגעים בדבר הוקמו צוותים אשר קיבלו עדכונים שוטפים על כל שלב ושלב של התקדמות התוכנית. יחד עם מהנדס המועצה לאוניד מליקין ניהלנו באופן אישיאת המאבק הציבורי, בעל החשיבות האסטרטגית, לסגירת המחצבה, ובמסגרתו נפגשנו עם מקבלי ההחלטות, עם הגורמיםהמקצועיים ועם נציגי המדינה המעורבים בנושא, על מנת לגרום לגריעת האתר מתוכנית המתאר הארצית, זאת במקביל לדרישהמרשות מקרקעי ישראל לסיים את ההרשאה שניתנה למפעילי המחצבה, להפסיק את פעילות החציבה ולסלק את הציוד מהשטח, כולל מפעל הבטון. כתוצאה מהמאבק העיקש הופסקה כבר בשנת 2015 החציבה באתר. בשנת 2016 הופסקה גם פעילות מפעל הבטון והוא עומד להתפנות בתקופה הקרובה.

לפני שבוע התקיים דיון מסכם במועצה הארצית לתכנון ובנייהבמסמכי תמ"א 14 ב' ובו הוחלט לקבל את עמדת המועצהולגרוע את האתר מהתוכנית.עתה הבשילו התנאים להכנת תוכנית לשיקום המחצבה בשיתוףהציבור, ולאחר גיבושה היא תוגש למוסדות התכנון.

977 צפיות