http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

יומן המועצה

נושאים על הפרק - משולחן המועצה

הבדואים במשגב

מבין 35 יישובי המועצה (וכשליש מתושביה), הם בדואים:סלאמה, כמאנה, חוסניה, ערב אל נעים, ראס אל עין ודמיידה.הבדואים מהווים חלק משמעותי בייעוד המועצה, בייחודה,בצבעוניותה וביום-יום שלה. אני מאמין שיש בשילוב ביןבדואים לבין יהודים במועצה אחת ברכה רבה לכולנו, ואפילו בשורה למדינת ישראל. במאמר זה אסקור כמה מפעולות המועצה ביישובים הבדואים בשנים האחרונות.

היישובים הבדואים שונים מהותית במאפייניהם ובצרכיהם מהיישובים היהודים. יש פער כלכלי משמעותי בין שתי הקבוצות ושוני רב בתרבות ובערכים, והמועצה ערוכה בהתאם, כדי לתמוךו לענות על הצורך.כמה מספרים: משגב מעבירה ליישובים הבדואים את כל כספי הארנונה שתושביהם משלמים, ומוסיפה עוד השתתפות משלה.ביישובים היהודיים הארנונה הממוצעת היא 463 ₪ לחודש לבית אב, ובנוסף התושבים משלמים את מיסי היישוב. ביישובים הבדואים הארנונה הממוצעת היא 250 ₪ לחודש לבית אב,כאשר אין תשלום נוסף לוועד המקומי. אחוז הגבייה ביישובים הבדואים והיהודים דומה וקרוב ל 100% . הפער נובע מהנחות בדין שהתושבים הבדואים זכאים להן על פי ההכנסה לנפש.

המועצה מעבירה לבית אב ביישובים היהודיים 1,595 ₪למשפחה לשנה, שהם כ- 30% ממיסי הארנונה ממגורים, ולביתאב ביישובים הבדואים 3,583 ₪ למשפחה לשנה, שהם 119%ממיסי הארנונה ממגורים.מערכת החינוך ביישובים הבדואים מורכבת מ 3- בתי"ס,מעשרות גני ילדים ואף ממשפחתונים לגיל הרך. בתיה"ס:יסודיים - סלאמה וכמאנה, ובי"ס מקיף אורט סלאמה. בתיה"סו הגנים מצוידים במיטב החידושים במבנים, בציוד ובמתקנים,ואנו ממשיכים להשקיע ולשדרג אותם. בתיה"ס מקבלים תמיכה משמעותית, כדי לפתוח בפני בוגריהם כמה שיותר דלתות והזדמנויות, והשטח מעיד שאנו בכוון הנכון. מדד אחד לדוגמה הוא ההצלחה בבגרות העומדת על כ- 75% )בעודהממוצע בבתיה"ס הבדואים בארץ היא 38% (. מדדים נוספים הם ההתנדבות לשירות קרבי ולאומי, אחוז האקדמאים העולהבקרב הבוגרים, ועוד.בשנה האחרונה יצאו לדרך תוכניות רבות, בשיתוף המדינה והמגזר השלישי, שמטרתן לשפר את ההוראה והנראות של כל תלמיד ותלמידה.

ביניהן:• תוכנית "אופנים": מזה 4 שנים מגיע אחת לשבוע אוטובוסמעבדה ליישובים כמאנה, סלאמה, ערב אל נעים, חוסניה וראס אל עין, ובשיתוף עם בתיה"ס היסודיים מעבירים תוכניות מדעים

• יום לימודים ארוך: אחת לשבוע מתקיים יום לימודים ארוךבכל בתיה"ס

• בנות שירות לאומי: כ- 60 בנות שירות לאומי מקבלות הכשרה מקצועית ועוזרות במערכת החינוך

• התוכנית ההוליסטית: בשיתוף רשת אורט נערך מיפוישל החוזקות ושל הצרכים של כל התלמידים בבתיה"ס,ובעקבותיו נוספו תוכניות העשרה בנושאים רבים

• התוכנית הלאומית 360 : תוכנית בשיתוף הממשלה והג'וינט לאיתור נוער בסיכון ומתן מענה טיפולי וחינוכי במטרה לתמוך ולקדם את הנוער הבדואי

• מיפוי והעברת תלמידי דמיידה ללמוד בכאוכב: בכדי לשפר את רמת הלימודים ואת הקשר בין בתיה"ס, המועצהוהתלמידים

• פעילות פר"ח: כ- 50 סטודנטים שחונכים תלמידים מבתיה"ס,כל סטודנט חונך שני תלמידים

בשונה מהיישובים היהודים, הפיתוח הציבורי ביישובים הבדואים תוקצב ברובו עד היום על ידי הממשלה. כדי להמשיך בתנופת הפיתוח בנינו בשנה החולפת תוכנית חומש ליישובים הבדואים.בתחילת החודש אישרה הממשלה את התוכנית ליישובים הבדואים בצפון בהיקף 900 מיליון ₪, פי 3 מתוכנית החומש הקודמת.התוכנית כוללת תקציבים לפיתוח היישובים והתושביםבנושאים: תשתיות, רווחה, ביטחון, תעסוקה, העצמה, חינוך,המורשת הבדואית, מעורבות חברתית ועוד. בעזרת התוכניתנמשיך ונפתח ונשקיע בתושבים וביישובים הבדואים, ונפעללצמצום הפערים. מטרתנו להביא לכך שתושבינו הבדואים ייהנו מכל מה שיש למדינה הזו להציע וירגישו חלק אינטגרלי ממנה. 

793 צפיות